Bladeless Vortex

Smart vindkraftverk producerar el utan vingar

Ett spanskt företag står bakom den nya designen, som slopar vingarna till förmån för en lång, vibrerande stav.

Vindkraftverk breder ut sig i landskapet, irriterar grannarna och dödar fågellivet. Men kanske inte så länge till.

Det spanska företaget Vortex Bladeless har nämligen tagit fram en ny design som skär bort de besvärliga och bullriga vingarna.

Istället består deras vindkraftverk av en tre meter hög glasfiberstång som producerar el genom att vibrera i vinden.

På internet har lustigkurrar redan lagt märke till det nya vindkraftverkets distinkta utseende - och skämtsamt gett den smeknamnet “skybrator”.

Vind skapar virvlar som får stången att svänga

Vortex Bladeless sitter fast i marken, men den övre delen av stången är lös vilket gör att den kan luta. Inuti stången finns en generator som använder stångens rörelser för att skapa elektricitet.

Modellen Tacoma från Vortex Bladeless testas. Copyright: Vortex Bladeless

Den vibrerande pelaren bygger på så kallade virvelinducerade vibrationer, en princip som upptäcktes redan 1911.

Du kanske känner igen effekten om du någon gång har försökt att rengöra en pool. När du drar stången med nätet genom vattnet skapar rörelsen en serie virvlar i kölvattnet. Samma sak händer med Vortex Bladeless när vinden passerar.

Det uppstår virvlar i lufströmmen och vanligtvis är det ett stort problem för ingenjörer. Virvlarna kan få en byggnad att vibrera i sin egenfrekvens, och vibrationerna kan växa till svängningar som i värsta fall sliter sönder byggnaden.

Tanken bakom Vortex Bladeless är dock att förvandla principen till en styrka genom att anpassa stångens diameter, höjd och massa till de genomsnittliga lokala vindförhållandena.

Dessutom justeras stavens styvhet beroende på vindstyrkan med hjälp av ett magnetiskt system. På så sätt ökar sannolikheten för att stången är inställd på stora och fina svängningar, som producerar mer energi än om stången bara stod och fladdrade slumpmässigt i vinden.

Inga vingar, inga problem?

Det finns många fördelar med att bli av med de stora vindkraftsbladen.

Enligt Vortex Bladeless är deras nya vindkraftverk nästintill tyst. Dessutom gör det mindre skada på det lokala djurlivet – många vanliga vindkraftverk tenderar att skada fåglar.

Ekonomiskt sett är den stora vinsten att den vinglösa designen har färre rörliga delar, vilket innebär mindre underhåll.

Vortex Bladeless Tacoma

Het Tacoma-model wordt getest.

© Vortex Bladeless

Vortex Bladeless betonar dock att de inte kommer att konkurrera direkt med de traditionella vindkraftverken. Istället bör deras teknik användas i sammanhang där vanlig teknik är opraktisk – exempelvis i tätbefolkade områden.

Men det är fortfarande långt kvar innan den nya designen kan börja användas.

Hittills är Vortex Bladeless turbin nämligen så pass liten att den enbart kan producera ytterst små mängder el.

Nästa steg är att förstora prototypen till ett 140 meter högt torn som ska kunna leverera en megawatt – något mindre än ett vanligt vindkraftverk.