Shutterstock

Ska jag stänga av värmen helt innan jag åker på semester?

Är det smart att helt stänga av alla radiatorer innan man åker på semester – eller blir det bara extra dyrt att värma upp ett kallt hus när man kommer hem?

Det är alltid skönt att spara pengar om man kan, och därför kan det vara frestande att helt stänga av värmen i sitt hem medan man är på semester. I praktiken visar det sig dock ofta att det går åt mer energi att värma upp ett kallt hus igen efter semestern än vad det gör att hålla temperaturen igång några grader lägre än normalt medan man är borta.

Som en tumregel kan du spara fem procent för varje grad sänks temperaturen. Det innebär att du kan spara upp till 15 procent på värmeräkningen genom att sänka temperaturen från 20 till 17 grader medan du är borta.

Temperaturen bör dock inte sänkas för mycket eftersom det ökar risken för att mögel bildas.

Kall luft släpper ut fukt snabbare

Det bildas fukt på kalla ytor som fönster och ytterväggar. Detta beror på att kall luft kan innehålla mindre vattenånga än varm luft och därför kondenserar. Exempelvis kan luften vid en temperatur på 16 grader innehålla 13,6 gram vätska per kubikmeter, medan den vid 27 grader kan innehålla 27,2 gram vätska per kubikmeter.

Fuktiga väggar och fönsterkarmar ger optimala livsvillkor för mögelsvampar som försämrar inomhusklimatet och bland annat orsakar irritation i luftvägarna och förvärrar symtom på astma.

I kalla delar av norra Europa minskar också risken att komma hem till frostsprängda vattenledningar om husets temperatur hålls låg istället för att stänga av värmen helt under semestern. Trots att de europeiska uppvärmningskostnaderna har skjutit i höjden den senaste tiden blir kostnaderna för ett sprucket vattenrör ofta betydligt mer omfattande.

Tre tips för att sänka din värmeräkning

Med några enkla tips kan du spara pengar på värmeräkningen medan du är borta, och samtidigt säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat.

© Shutterstock

1. Skruva ner lite innan semestern

Sänk temperaturen i hemmet med några grader, men stäng inte av värmen helt. En 2-3 grader lägre, konstant temperatur minskar risken för mögel och sprängda vattenledningar.

© Shutterstock

2. Håll alla radiatorer igång

Låt samtliga radiatorer gå på lägre temperatur i stället för att stänga av några och låta andra gå på högvarv. Sammantaget kommer det att använda mindre energi och fördela värmen bättre i huset.

© Shutterstock

3. Undvik kalla rum

Det kan tyckas självklart att stänga av värmen i rum som inte används, men det är bättre att låta värmen stå på den lägsta inställningen. På så sätt kan du undvika kondens och mögel i hemmet.