Shutterstock
Kärnkraft, bensin, grön

Radioaktivt avfall blir grön bensin

Genom att bestråla en restprodukt från framställningen av biodiesel kan brittiska kärnkraftverk framställa tio miljoner liter grönt bränsle om året.

Kärnkraft släpper inte ut någon koldioxid, men lämnar radioaktivt avfall i sina spår. Nu har forskare från brittiska Lancaster University och Jožef Stefan Institute i Slovenien hittat en metod för att använda avfallet till att framställa miljöriktiga tillsatsämnen, som kan göra bensinbilar grönare.

Metoden använder sig av en restprodukt från produktionen av biodiesel – dieselolja, som inte är baserad på råolja från berggrunden, utan på vegetabiliska oljor. Vid framställningen av biodiesel blir ämnet glycerin över.

Produktionen av biodiesel ökar, glycerin är billigt och genom kemiska processer kan det omvandlas till isopropylidenglycerin. Det kallas även "solketal" och kan tillsättas till bensin för att höja oktantalet, ge en jämnare förbränning och reducera utsläppet av partiklar och koldioxid.

Tyvärr är processen vanligtvis komplicerad och dyr, men forskare har visat att solketal även kan produceras genom att utsätta glycerin för joniserande radioaktiv strålning, som avfallet från kärnkraftverk avger.

En solketalanläggning kan byggas tillsammans med befintliga kärnkraftverk och billigt producera stora mängder av det eftertraktade additivet.

Bara avfall från brittiska kärnkraftverk kan årligen ge cirka 10 000 ton solketal och ersätta en motsvarande mängd bensin.