EUROfusion
JET Tokamak-reaktor med röd plasma

Pensionsklar reaktor krossar rekordet för fusionsenergi

En ålderstigen reaktor har fördubblat rekordet för fusionsenergi genom att använda ett speciellt bränsle. Därmed ser framtiden lovande ut för nästa generation av den reaktortypen, som kan komma att producera oändlig energi.

Joint European Torus-reaktorn vid Oxford i England har mer än fördubblat sitt eget rekord för fusionsenergi från 1997. Det skriver Culham Centre for Fusion Energy (CCFE) i ett pressmeddelande.

Det nya rekordet är resultatet av ett särskilt bränsle och årtiondens förberedelse av den så kallade tokamakreaktorn.

Trots att den ålderstigna reaktorn snart ska pensioneras kommer det senaste rekordexperimentet att få stor betydelse för ITER-reaktorn – en liknande modell som är under konstruktion i Frankrike. Och därmed även vår möjlighet att knäcka koden till oändlig energi.

© Claus Lunau & JAMES PROVOST & MPIPP

Tokamakreaktorn

Reaktorn är formad som ett bildäck och väteplasma hålls kvar av en central magnet i ringens hål samt magnetspolar runt ringen. Väteplasman kan hållas kvar i en timme åt gången.

Superbränsle slår rekord igen

Under fem sekunder producerade den ålderstigna JET-reaktorn inte mindre än 59 megajoule. Det är mer än det dubbla av de 21,7 megajoules under fyra sekunder, som JET slog rekord med 1997.

Även om försöket 1997 uppnådde en högre maxenergi, var den genomsnittliga energimängden väsentligt högre under JET-reaktorns senaste prestation.

En gemensam nämnare för båda rekordförsöken är bränslet. Både 1997 och 2021 använde forskarna vid CCFE ett bränsle bestående av deuterium och den sällsynta väteisotopen tritium.

Tritium är radioaktivt och skapar betydligt fler neutroner när det fusionerar med deuterium, än om deuterium – en icke-radioaktiv isotop av väte – fusionerar med andra deuteriumatomer.

VIDEO: Se JET-reaktorn imitera solen

Video

JET-reaktorn är en så kallad tokamak. Den värmer upp bränslet till extremt höga temperaturer, vilket omvandlar det till plasma, som tokamakens centrala magnetfält håller under kontroll.

Vid ytterligare tryck och höga temperaturer börjar bränslets atomer att fusionera – och avge energi i form av neutroner.

Rekordförsök lovar gott för framtidens fusionsenergi

I Sydfrankrike är ITER-reaktorn på väg att byggas i ett storslaget projekt för mer än 200 miljarder kronor. Den nya reaktorn är en tokamak precis som JET-reaktorn, som snart ska pensioneras efter 40 år.

ITER-reaktorn ska drivas av samma bränsle som JET och det nya rekordet lovar därför gott för det ambitiösa fusionsprojektet.

Med större kapacitet och en reaktor som är optimerad för det rekordkrossande tritiumbränslet hoppas forskarna att ITER ska bli den första fusionsreaktorn att avge mer energi än anläggningen slukar för att starta fusionen.

Enligt planen ska ITER vara redo för fusionsförsök 2025.