ETH Zürich/Alessandro Della Bella

Nytt flygbränsle är gjort av luft och solstrålar

Forskare i Schweiz har lyckats producera fossilfria bränslen ur tomma luften.

Flyg- och fartygstransporter måste bli klimatvänliga för att förhindra koldioxidutsläpp, men lösningarna för fossilfria bränslen i större skala släpar efter. Men det tänker forskare vid ETH Zürich ändra på med hjälp av en futuristisk solreaktor som omvandlar luft och solstrålar till koldioxidneutralt bränsle.

Under två år har forskarna experimenterat med tekniken på universitetsbyggnadens tak. Där har en pilotanläggning som drivs av solenergi samlat upp koldioxid och vatten från den omgivande luften och sedan omvandlat det till en gas bestående av väte och kolmonoxid.

Parabol, solreaktor, fossilfritt bränsle

Den kemiska processen i reaktorn drivs av solenergi.

© ETH Zurich/Alessandro Della Bella

Denna gas, som kallas syntesgas eller syngas, har anläggningen därefter bearbetat till petroleum, metanol och andra kolväten som kan fungera som bränsle i flygplan och oceangående fartyg.

När bränslet förbränns i de högpresterande motorerna släpps det ut exakt lika mycket koldioxid som fångades upp för produktionen. Det är detta som gör driften fossilfri.

Enligt studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, fungerar systemet tillräckligt stabilt under normala väderförhållanden för att vara effektiv i industriell skala.

Forskarna uppskattar att en anläggning som sträcker sig över cirka en procent av världens ökenområden skulle vara tillräckligt för att täcka det globala behovet av fossilfria flygbränslen. Literpriset för flygbränsle tillverkat på luft och solenergi förväntas bli cirka 14 kronor.

Parabol, fossilfritt bränsle, flytande bränsle

Solreaktorn producerar i sin nuvarande form cirka en deciliter flytande bränsle per dag.

© ETH Zurich/Alessandro Della Bella