OceanBased Perpetual Energy

Nya turbiner snurrar ut el ur Golfströmmen

Havsströmmarna är en förbisedd energikälla, men nu sjösätter ett amerikanskt företag i samarbete med Florida Atlantic-universitetet turbiner, som ska producera lika mycket el som 2000 vindkraftverk under fem år.

Det amerikanska företaget OceanBased Perpetual Energy experimenterar för tillfället med havsströmmar drygt 30 kilometer utanför Floridas kust.

I samarbete med forskare på Florida Atlantic-universitetet har företaget testat ett flertal olika turbiner, som sänks ned under havsytan, där du använder Golfströmmen till att producera elektricitet.

Golfströmmen är en kraftfull havsström, som konstant fraktar varmt vatten från Mexikanska golfen och vidare ut i Atlanten med en hastighet på mellan 5,5 och 9 kilometer i timmen. Det innebär att det finns massor av energi att hämta.

Se turbinerna i rörelse utanför Florida:

Fungerar som ett vindkraftverk under vatten

Resultaten är lovande. OceanBased Perpetual Energy testade tre olika turbiner genom att låta dem vara i gång i 24 timmar under vatten. Vinnaren var en design som liknar två flygplansmotorer monterade på bara en vinge.

Turbinerna fungerar mer eller mindre på samme sätt som vindkraftverk: Kraften från havsströmmen får turbinernas propeller att vridas, vilket aktiverar en generator som producerar elektricitet.

Men till skillnad från vind är Golfströmmens rörelser betydligt mer förutsägbara. Strömmen fortsätter 24 timmar om dygnet i mer eller mindre samma riktning och hastighet.

De amerikanska havsströmsturbinerna är de första någonsin som producerar elektricitet ur Golfströmmen.

© OceanBased Perpetual Energy

Elektriciteten från generatorn leds till slut genom en underhavskabel, som ligger på havsbotten, och tillbaka till land, där den kan kopplas till elnätet.

Salt och djurliv är okända faktorer

OceanBased Perpetual Energy har ambitiösa mål: Inom fem år ska de producera 5 gigawatt elektricitet från turbiner i Golfströmmen. Det motsvarar uteffekten från cirka 2000 vindkraftverk.

Det låter mycket, men det amerikanska energidepartementet uppskattar faktiskt att Golfströmmen sammanlagt ska kunna förse elnätet med 45 terawattimmar per år. Det motsvarar cirka dubbelt så mycket energi som samtliga svenska vindkraftverk producerar om året.

Men det finns en lång väg kvar att gå. Undervattensturbiner måste konstrueras på ett sätt så att deras elektriska kretsar inte utsätts för korroderande saltvatten, samtidigt som undervattensreparationer är kostsamma.

En annan outredd fråga är hur de nya anläggningarna påverkar djurlivet. Ett litet antal turbiner skadar inte, visar en rapport från Georgia Institute of Technology, men var händer när tekniken ökar i omfattning?

Det ska Ocean Based Perpetual Energy nu försöka ta reda på.