Oljeproduktion Ryssland

Kan vi helt undvara fossila bränslen?

Är det möjligt att sluta helt med kol, olja och gas i Nordeuropa och bli självförsörjande med grön energi? Och vilka typer ska vi i så fall använda?

Är det möjligt att sluta helt med kol, olja och gas i Nordeuropa och bli självförsörjande med grön energi? Och vilka typer ska vi i så fall använda?

Shutterstock

I dag täcker fossila bränslen som olja, kol och gas mer än 50 procent av energibehovet för de flesta länderna i Europa. Och för länder som Nederländerna ligger siffran nära 90 procent.

Men enligt en internationell forskargrupp under ledning av professor Mark Z. Jacobson kan samtliga 139 nationer som offentliggör tal från sina energisektorer vara 100 procent självförsörjande med hållbar energi år 2050.

Forskargruppen räknar inte kärnkraft, som täcker en ansenlig andel av energibehovet i bland annat Sverige och Finland, som hållbar energi. För även om det inte är ett fossilt bränsle, så finns det andra problem – bland annat deponeringen av kärnavfall.

Detsamma gäller förbränning av avfall och biomassa, som annars är koldioxidneutralt. Förbränningen är förknippad med luftförorening och dessutom uppskattar forskarna att hela världens jordbruksareal i framtiden kommer att användas till produktion av mat till den ständigt växande befolkningen. Därmed finns det inte plats för de så kallade energigrödorna.

Den gröna energiförbrukningen minskar

Trots att prognoser från FN visar att jordens befolkning kommer att växa till 9,74 miljarder människor 2050, så ska de 139 nationerna producera mindre energi. Faktiskt i genomsnitt så mycket som 42,5 procent mindre energi per person i år 2050.

Reduktionen av energiförbrukningen är möjlig i och med att grön elproduktion är långt mer effektiv än exempelvis kolkraft, och eftersom tekniker som luft-vatten-värmepumpar producerar varmt vatten med en lägre energiförbrukning än exempelvis naturgas.

Om driftplanerna följs i detalj fram till 2050 är forskarna övertygade om att den globala uppvärmningen stannar under 1,5 grader, och att det samtidigt skapas 24,3 miljoner nya heltidsjobb.