Kan energin i en blixt utnyttjas?

Blixtar innehåller stora mängder energi, men det är svårt att utnyttja energin till något.

Lightning over city

Att kunna utnyttja energin i en blixt vore bra, eftersom det rör sig om stora energimängder. I en blixt är strömstyrkan således upp till 200000 ampere, medan spänningen kan vara flera hundra miljoner volt. När en blixt slår ner, överförs upp till tio gigajoule mellan himmel och jord. Det räcker för att hålla tio 60-wattslampor tända i ett halvår.

Dessvärre är det bara mycket litet av energin som når ända ner till jordens yta. Det mesta avges i stället i blixtkanalen mellan himmel och jord. En blixt värmer upp luften till mellan 15000 och 30000 °C. Det är fem gånger varmare än solens yta, och det är denna våldsamma uppvärmning, som slukar nästan all blixtens energi. Kvar finns bara 10 till 100 megajoule, eller tillräckligt mycket för att hålla lamporna tända under en dag. Teoretiskt sett kunde man säkert utnyttja en blixts energi, men det skulle nog kosta mer än energin är värd.

Ändå har forskarna försökt. En av möjligheterna att utnyttja blixtens energi är att koppla en transformator till en åskledare. När blixten slår ner, alstras en stark ström, som kan användas till att spjälka upp havsvatten i syre och väte, som då kan lagras som bränsle. Problemet är dock att bygga elektrisk utrustning, som inte skadas av blixtnedslag.