Jättevindkraftverk blir försökscentrum för grön energi

Det 191 meter höga vindkraftverket i Skottland är uppfört på ett nytt slags fundament som suger sig ned i havsbottnen.

© Vattenfall

Utanför Skottlands östkust finns nu ett vindkraftverk som kan producera 8,8 megawatt – vilket är nytt världsrekord.

Svenska Vattenfall står bakom projektet och danska Vestas har levererat verket som är det första av totalt elva planerade vindkraftverk.

Gigantiskt vindkraftverk är större än London Eye

När parken är klar kan den täcka 23 procent av staden Aberdeens strömförbrukning, vilket motsvarar 80000 hushåll.

Från havsytan till vindkraftverkets översta vingspets är det 191 meter. Var och en av vindkraftverkets vingar är 80 meter lång, och hela rotorns diameter på 164 meter är därmed betydligt större än London Eye i England.

Förutom att leverera enorma mängder ström till det brittiska energinätet ska vindkraftsparken fungera som försökscentrum för nya tek­niker som ska göra vindkraftsparker till havs bättre och
billigare att bygga.

Undertryck gör att verket står stadigt

Fundamenten till verken byggs med en ny teknik som innebär att man sänker ned en trebent konstruktion på havets botten. Nederst på varje ben sitter en tio meter bred, ihålig cylinder som är tillsluten i toppen.

När cylindrarna står på havsbotten, suger pumpar ut vattnet ur dem och skapar ett undertryck som får dem att suga sig ned i havsbotten. Därefter säkras fundamentet med ett lager betong.

När det är fixerat monteras verket och vingarna. En speciell fördel med fundamentet är att det är lätt att avlägsna, när vindkraftverket en gång inte kan användas längre.

Hela konstruk­tionen från topp till botten mäter totalt omkring 260 meter.