Shutterstock

Hur mycket kostar det att ha en ljusslinga tänd?

Jag älskar julbelysning, men min fru säger att de drar för mycket el. Hur mycket el drar en ljusslinga egentligen och hur mycket kostar det?

Ljuskedjans strömförbrukning beror i första hand på vilken typ av glödlampor den är utrustad med. Om den är lång och av äldre datum med 200 små glödlampor kan förbrukningen lätt bli 100 W. Den förbrukar alltså en kWh på tio timmar.

Om lamporna lyser 24 timmar om dygnet mellan den 1 och den 24 december hamnar förbrukningen på 58 kWh. Med ett elpris på till exempel 5,85 kronor per kWh kostar det 339 kronor.

LED-lampor lyser upp vintermörkret

Om ljuskedjan är utrustad med LED-lampor är strömförbrukningen en helt annan. LED-lampor levererar samma ljusintensitet som en glödlampa med cirka 15 procent av strömförbrukning.

9 timmar kan du cirka ha ugnen påslagen med samma effekt som en LED-ljuskedja använder under en hel julmånad.

En ljusslinga, som är lika iögonfallande som den 100 W tunga kraftslukaren, drar istället bara 15 W. Om den är tänd dygnet runt i 24 dagar med samma elpris på 5,85 kronor blir den totala kostnaden därför 51 kronor.

Slå på ljusslingan när det "räknas"

Ett knep för att spara el är att ljusslingan bara är tänd när den är till glädje för någon. Detta kan enkelt ställas in med en automatisk timer, som de flesta ljusslingor i dag är utrustade med.

Om kedjan exempelvis slås på i två timmar på morgonen innan det blir ljust, och sex timmar på kvällen efter att det blivit mörkt sparar du två tredjedelar av elförbrukningen. Detta minskar kostnaderna för LED-kedjan till cirka 17 kronor.

Du kan själv räkna ut priset för din ljusslinga genom att läsa av dess strömförbrukning i W från lådan och använda formeln W/1000 x antal tända timmar per dag x antal tända dagar x elpris i kronor.