Hur mycket bränsle finns det i ett sockerrör?

Bioetanol kan utvinnas ur sockerrör, men går det inte åt väldigt många rör?

Sugar cane plantation

Sockerröret hör till gräsfamiljen, och rören växer väldigt snabbt – upp till 2,5 centimeter per dygn. Sockerrör blir normalt två till fyra meter höga och upp till fem centimeter tjocka. Märgen innehåller 12–16 procent sukros, en sockerart som kan jäsa och därmed omvandlas till bioetanol.

Sockerrörens storlek och deras innehåll av socker varierar en del, men det finns normalt omkring 170 gram i varje sockerrör. Det innebär att det krävs cirka 1000 sockerrör för att producera 100 liter etanol. Eftersom man normalt räknar med fem till åtta plantor per kvadratmeter, innebär det att en yta på 125 till 200 kvadratmeter kan leverera 100 liter etanol.

Etanol har lägre energitäthet än bensin, och därför motsvarar bränslevärdet av 100 liter etanol cirka 66 liter bensin. Man forskar om att utnyttja hela växten och inte bara sockret. Om man lyckas, kommer man att kunna framställa 400 liter etanol av 1000 sockerrör.

Brasilien är världens största producent av sockerrör, och både i Brasilien och i USA körs massor av bilar på bensin, till vilken man satt upp till 25 procent bioetanol. Den globala produktionen av bioetanol var år 2009 mer än 70 miljarder liter.