Shutterstock

Hur grön är egentligen naturgas?

Det låter lite på politikerna som om gas är en ljusgrön energikälla – stämmer det?

Hur grön eller svart naturgas är beror på vilka energikällor den jämförs med.

Även om ordet "natur" ingår i naturgas, så innebär det inte att förbränning av naturgas är grön – det vill säga förstått som att den inte släpper ut växthusgaser i atmosfären.

Naturgas består av 70-90 procent metan. Som växthusgas är den cirka 25 gånger kraftfullare än koldioxid.

Metans kemiska formel är CH4, vilket vill säga att molekylen består av en kolatom och fyra väteatomer. Ämnet är alltså en kolväteförening precis som olja och kol och därför ett fossilt bränsle.

Men naturgas hör till de lättare fossila bränslena och är grönare än exempelvis kol, eftersom naturgas har ett högre energiinnehåll och brinner mer effektivt.

Naturgas hamnar i mitten av fältet

De direkta koldioxidutsläppen vid energiproduktion är störst när kol används, medan sol- och vindenergi är de gröna vinnarna.

© Shutterstock

1. Kol släpper ut mest

Kol är den energiform på planeten som släpper ut mest koldioxid. Förbränning av kol släpper ut omkring 1 000 gram koldioxid per kilowattimme elektricitet som kolkraftverket producerar.

© Shutterstock

2. Naturgas slår kol

Förbränning av naturgas släpper ut 350-490 gram koldioxid per kilowattimme elektricitet som produceras – om gasen alltså stängs in och inte läcker ut i atmosfären under utvinningen.

© Shutterstock

3. Sol och vind är grönast

Produktionen av solceller och vindkraftverk släpper ut koldioxid i atmosfären, men sett till hela deras livslängd är exempelvis vindkraftel omkring 20 gånger grönare än naturgas.

Jämfört med hållbara energikällor som solceller och vindkraftverk ser det lite mörkare ut.

Under elproduktionen släpper vindkraftverk och solceller ut 0 gram koldioxid/kWh. För naturgas ligger siffran på 350-490 gram koldioxid/kWh.

Tittar man på koldioxidutsläppen under hela livstiden, inklusive produktion och avlägsnande av exempelvis vindkraftvingar, är koldioxidutsläppet från vindkraftel fortfarande nästan 20 gånger lägre än el från naturgas.