IHI Corp./NEDO

Havsturbin på 330 ton ger hopp om oändlig grön energi

Efter flera års framgångsrika testningar kan en enorm undervattensturbin i framtiden stå för hälften av Japans totala elförbrukning.

Användandet av havsturbiner i några av världens starkaste havsströmmar vid Japans kuster har visat sig vara en riktigt bra idé.

Faktiskt så bra att det japanska företaget IHI Corp efter tio års testningar nu är redo att sätta ut en havsturbin på 330 ton i de stormiga vattnen – och teoretiskt sett utvinna upp emot 205 gigawatt miljövänlig energi.

Det motsvarar effekten av mer än 13 000 kraftfulla vindkraftverk på land, som kan förse upp emot 200 miljoner moderna hushåll med energi.

Bygger kraftverk till havs

Detta är dock teoretiska siffror eftersom havsströmmar historiskt har visat sig vara svåra att tämja, så att de kan överföra elektricitet till våra datorer, tv-apparater och golvlampor.

Icke desto mindre kan IHI Corps 330 ton tunga prototyp vid namn Kairyu, det japanska ordet för "undervattensströmmar", vara det första steget mot att bygga ett nätverk av submarina kraftverk.

Kairyu skickas ut till havs där turbinen fästs vid havsbottnen och flyter cirka 50 meter under havsytan.

© IHI Corp./NEDO

Turbinens 20 meter långa skrov ska kunna vridas i den mest energieffektiva riktningen, så att de kraftiga havsströmmarna forsar genom turbinens elva meter långa vingar, som producerar 100 kilowatt energi.

För att uppnå maximal kapacitet kommer IHI Corp under kommande tio år att bygga ännu större havsturbiner, som med upp till 20 meter långa vingar samtliga kan uppnå en effekt på två gigawatt.

När dessa undervatternsmonster kopplas ihop i ett nätverk, på samma sätt som vindkraftverksparker, kan effekten nå upp till 205 gigawatt.

Fortfarande många oklarheter

Det handlar återigen om teoretiska beräkningar, eftersom det är osäkert om turbinnätverket kan uppnå sin fulla potential.

För man bara utvinna 50 till 70 procent av den teoretiska potentialen i havsströmmarna. Det överträffar dock vindenergi med en utvinning på cirka 30 procent och solenergi med 15 procent av den fulla potentialen.

IHI Corp planerar att inom tio års tid sjösätta ett helt nätverk av havsturbiner, med dubbelt så stora vingar och tio gånger så stor effekt som den här prototypen.

© IHI Corp./NEDO

Dessutom krävs det att turbinerna nära havsytan inte krossas av Stilla havets extrema förhållanden med kraftfulla cykloner.

IHI Corp hoppas dock att nätverket ska byggas ut och hållas flytande under nästa årtionde.

Om visionen blir verklighet kommer det att innebära att upp emot 60 procent av Japans totala energiförbrukning – inklusive landets tekniktunga industri – kan utvinnas till havs.

Alternativ till kärnkraft

Japan har satsat på alternativa energikällor i åratal och i dag har landet den tredje största solenergiproduktionen efter Kina och USA.

Enligt energitidskriften NS Energy producerade Japan totalt 63,2 gigawatt solenergi under 2021, vilket motsvarar en tredjedel av den fulla potentialen av havsströmmarna.

Vindkraftverk har däremot aldrig varit särskilt populära i det bergiga landet, som efter olyckan i Fukushima-kärnkraftverket 2011 har sökt efter flera alternativa energikällor.

Det kan jämföras med att Fukushima-kärnkraftverket producerade cirka fem gigawatt, medan landets – och världens största kärnkraftverk – Kashiwazaki-Kariwa producerade cirka åtta gigawatt vid full kapacitet.

Men även detta verk är i dag stängt på grund av jordbävningsrisken.

Därför är det inte så konstigt att det energihungrande landet söker efter alternativ under havsytan.