Shutterstock
solcell och väderkvarn

Grön el går om gas och kol i EU

2020 producerades det för första gången mer el från förnybara energikällor än fossila energikällor i EU.

Förra året var din energiförbrukning förmodligen grönare än någonsin. Detta även om du inte har kastat dig in i den stora energiomställningen.

Det producerades nämligen – första gången någonsin i EU – mer el från förnybara energikällor än från fossila bränslen. Det är slutsatsen i en rapport från tankesmedjorna Agora Energiewende och Ember.

Det innebär goda nyheter för klimatet att den gröna omställningen faktiskt gör nytta.

Förorenande kolkraft halverad

Särskilt kolindustrin är på väg tillbaka, och på bara några år har andelen el från koleldade kraftverk halverats. Förra året kom endast 13 procent av EU-ländernas el från kol.

Anledningen stavas kronor och ören. Kol har helt enkelt blivit för dyrt jämfört med de grönare alternativen eftersom EU har infört en skatt på utsläpp av koldioxid.

Företagen kan fortfarande handla kvoter inbördes, men antalet kvoter är inte oändligt vilket gör att priset följer efterfrågan. På ett år har priset ökat med ungefär 50 procent till nästan 300 kronor per ton.

Med andra ord blir det allt dyrare att släppa ut koldioxid, och det får företagen att överge kol och andra klimatsyndare. Samtidigt uppmuntrar det dem att investera i grönare alternativ.

Men det är inte bara kvotsystemet som gör den förnybara energin lönsam. Tekniken inom området utvecklas också snabbt.

I juni 2015 kunde de mest avancerade solcellerna utvinna 18,2 procent av solens energi, men redan under 2019 uppnådde forskare från USA en effektivitet på hela 47 procent i laboratoriet.

I höstas kunde det Internationella energirådet, IEA, meddela att solenergi nu är den billigaste formen av el någonsin.

År 2020 kom en tredjedel av Tysklands elförbrukning från sol och vind, medan Danmark fick ihop nästan två tredjedelar.

Ny teknik ger mer energi

Utvecklingen beror främst på att ingenjörerna numera bygger solceller i speciella sandwichkonstruktioner – så kallade multi-junction celler – med olika lager ovanpå varandra.

Äldre solceller består av endast ett material, nämligen kisel. Tyvärr innebär det en gräns för solcellens prestanda: Kisel kan maximalt utvinna 30 procent av solljusets spektrum.

Genom att bygga solcellerna i lager i olika material – exempelvis ett lager av kisel och ett lager av perovskit – ökar effektiviteten eftersom de olika materialen fångar upp olika delar av solljuset.

Halvvägs mot klimatmålen

Framstegen är lika välkomna som de är nödvändiga.

Om EU ska hålla sitt löfte och vara klimatneutralt 2050 måste den gröna kurvan accelereras.

2020 ökade leveransen av grön el med 51 terawattimmar. Detta motsvarar lite mer än den årliga privatkonsumtionen i Nederländerna och Belgien.

Vissa analytiker förväntar sig därför att den gröna omställningen kan gå dubbelt så snabbt. Det innebär vi måste lägga till 100 terawattimmar grön el varje år om vi ska täcka det verkliga behovet 2050.