Går det att omvandla värmestrålning till elektricitet?

En solcell omvandlar ljus till elektricitet. Kan värme, som också är elektromagnetisk strålning, bli till el på samma sätt?

Värmebölja över Paris
© Shutterstock

Den elektromagnetiska strålningen täcker ett brett spektrum. I ena änden av spektrum finner man radiovågor med låg energi, i den andra den mycket energirika gammastrålningen. Värmestrålning och synligt ljus befinner sig mitt emellan. Solceller utnyttjar primärt energin i det synliga ljuset, och denna är i regel 1000 gånger större än energin i den infraröda värmestrålningen. Värmestrålningen är för svag för att driva en solcell, men man forskar om alternativa metoder att få värmestrålning att omvandlas till el. Bland annat har forskare vid University of Utah i USA utvecklat en metod, som i två steg kan omvandla värme till el. I första steget samlas värmen upp, och när en viss värmemängd finns närvarande, utlöser den samlade energin en ljudvåg. I nästa steg träffar ljudvågen ett piezoelektriskt material, som omvandlar energin i ljudvågorna till elektricitet. Upp emot en femtedel av energin i värme kan omvandlas till el med den nya metoden. Forskarna hoppas att resultatet skall kunna leda till en helt ny typ av effektivare solceller och till utnyttjande av överskottsvärme från industrin, till exempel från kraftverk.