Framtidens stad utnyttjar energin optimalt

I staden anno 2050 flyter energin i ett enda stort kretslopp. Värme pumpas ner i marken på sommaren och upp på vintern, artificiell intelligens jämnar ut elförbrukningen över dygnets alla timmar och spillvattnet blir till ny el. På så vis går inget till spillo.

I den gröna framtidsstaden är allt inrättat för optimalt utnyttjande av energin. Många byggnader är klädda med solceller för att kunna producera egen el och central datorstyrning sätter på och stänger av elen i olika delar av staden. Till och med värmen i spillvattnet blir till ny el.

Och all teknik som krävs för att driva framtidens stad finns redan!

Byggnader genererar egen el

Grön stad hus genererar el
© Claus Lunau

Flera av stadens byggnader har solceller på fasaden och andra har försetts med vindkraftverk. På så vis produceras en del av elen lokalt, vilket gör energiförsörjningen mer stabil. Under perioder med överproduktion levererar byggnaderna elektricitet till elnätet.

År 2017 monterade företaget SolarLab 12 000 specialdesignade solceller på en skola i Köpenhamn. De fungerar både som yttervägg och täcker halva skolans energibehov.

Värme blir till el igen

Grön stad spillvatten
© Claus Lunau

All energi blir till slut värme, och genom att återvinna värmen minskar behovet av energiproduktion. Därför används värmen från stadens spillvatten för att driva en generator som producerar elektricitet.

År 2019 visade ingenjören Tony Shien-Ping Feng vid University of Hong Kong den första fungerande prototypen för en värmeladdningscell, som producerar el direkt från kroppsvärme. Tekniken kan bland annat användas för att driva elektronik.

Dator styr elen

Grön stad elnät
© Claus Lunau

En central dator styr elnätet och använder artificiell intelligens för att öka och minska förbrukningen. Elbilar sätts exempelvis på laddning och tvättmaskiner startas på natten, då övrig förbrukning är låg.

På så vis jämnas framtidsstadens elförbrukning ut, så att man på bästa möjliga vis matchar den varierande produktionen från vindkraftverk och andra gröna energikällor. Redan i dag styr artificiell intelligens elpriset hos flera elbolag.

Sommar och vinter samverkar

Grön stad jordvärme
© Claus Lunau

Staden behöver värme på vintern och svalka på sommaren, så för att spara energi använder byggnaderna markens betydligt stabilare temperatur.

Med hjälp av tekniken STES, årstidsbunden värmelagring, lagras värmen på sommaren och kylan på vintern i var sin del av en grundvattenreservoar.

På så vis kan byggnaden utvinna värme ur marken på vintern och kyla på sommaren, så att en behaglig temperatur kan uppnås året runt.

LÄS ÄVEN: Här är världens tio största städer