Kan vindkraft täcka jordens energibehov?

Man pratar om vindkraft som ersättning för fossila bränslen. Hur stor är egentligen potentialen i vindkraften?

vindmølle, vindmøllepark, vindenergi

Vindenergi har stor potential

Det finns mer än rikligt med vind i världen för att täcka hela jordens behov. Nyligen har en holländsk forskargrupp vid universitetet i Utrecht gjort den hittills noggrannaste undersökningen av potentialen för vindkraft. Forskarna delade in jorden i 66 000 celler och beräknade vindpotentialen för var och en. I undersökningen bortsåg de från städer samt sjöar, berg och naturreservat. Det visade sig att 20 procent av jorden har tillräckligt med vind för att det skall vara möjligt att utnyttja den. Den totala potentialen är 96 petawattimmar, vilket motsvarar cirka sex gånger den årliga globala konsumtionen. I vissa områden som Kanada är potentialen mer än 30 gånger den årliga förbrukningen, men även här i Västeuropa kan vi hämta dubbelt så mycket energi som vi behöver ur vinden.

Tekniken finns redan

Tekniken för att utnyttja vinden finns redan i dag, men det kommer givetvis att vara dyrt att bygga och driva tillräckligt många vindkraftverk. Skulle hela potentialen i världen utnyttjas, skulle elektriciteten kosta 25 gånger mer än den gör nu. Däremot ser det överkomligare ut om man nöjer sig med att täcka jordens nuvarande förbrukning med vindkraft. I så fall skulle energin kosta bara det dubbla mot i dag. Det område som skulle täckas av vindkraftverk skulle i utsträckning motsvara Saudiarabien.