TAE Technologies
fusion, energi, teknologi, partikelaccelerator, reaktor, plasma

Forskare: Fusionsenergi till 2030

Amerikanska ingenjörer utlovar ren fusionsenergi före år 2030. Det kan vara ett viktigt steg på vägen mot grön energi för alla.

Fusionsenergi är lite som flygande bilar – alltid tio år framåt i tiden.

Nu påstår sig dock företaget TAE Technologies kunna leverera fusionsenergi i kommersiell skala innan årtiondet är slut.

Deras ovanliga fusionsreaktor kan nu producera stabil plasma vid temperaturer på över 50 miljoner grader.

Nästan oändlig energi

Fusionsenergi imiterar de processer som äger rum i solen, där grundämnen smälter ihop – och löser ut ofattbara mängder energi.

Forskare och ingenjörer har arbetat med den här tekniken som anses vara den heliga graalen inom energiteknik, sedan början av 1900-talet.

Flera försöksreaktorer har byggts – bland annat det internationella ITER-projektet i Frankrike. Hittills har man dock inte lyckats få ut mer energi ur tekniken än man tillfört.

fusion, energi, teknologi, partikelaccelerator, reaktor, plasma

TAE Technologies reaktorprototyp kallas Norman och är cylinderformad till skillnad från exempelvis ITER, som är en tokamakreaktor formad som en donut.

© TAE Technologies

Solens energi i en cylinder

Fusion smälter ihop atomer på samma sätt som solen. Det utlöser enorma mängder energi.

Partikelkanon värmer upp bränslet

TAE Technologies reaktor värmer upp väte och bor till en plasma på 50 miljoner grader med hjälp av strålningen från en partikelaccelerator.

Magnetfält fångar in plasman

Magnetfält håller kvar plasman i en lång cylinder. De flesta andra fusionsreaktorer är formade som en donut – som exempelvis europeiska ITER.

Atomernas fusion alstrar energi

I den extremt varma plasman smälter atomerna ihop till andra grundämnen – och utlöser enorma mängder energi – utan stora mängder neutronstrålning.

Tekniken är mogen

TAE Technologies tar lite annorlunda vägar för att nå samma mål med sina fusionsreaktorer.

Deras reaktor är en relativt liten cylinder, medan de flesta försöksreaktorer som exempelvis tokamakreaktorn i ITER eller den så kallade stellarator Wendelstein 7-X är formade som donuts.

TAE-reaktorn använder en partikelaccelerator till att värma upp bränslet och uppger att de har bemästrat inneslutandet av plasman.

Reaktorn använder grundämnena väte och bor som bränsle för att reducera mängden neutronstrålning i reaktorn. Det ger mindre radioaktivt avfall – och förhindrar nedbrytandet av reaktorn.

Alltihop bidrar till att ingenjörerna nu tror att de kan leverera fusionsenergi i kommersiell skala om bara nio år. I så fall blir det ett genombrott inom energiproduktion.