Shutterstock

Forskare förvandlar järn till oändlig energi

Järnstoft är det överraskande bränslet i en ny teknik under utveckling i Holland. Järnet släpper inte ut någon koldioxid – och kan förbrännas om och om igen.

Forskare från Eindhovens tekniska universitet har uppfunnit ett sätt att framställa oändlig grön energi – genom att förbränna järn.

Det tycks kanske inte vara särskilt klimatvänligt, men det finns en bra förklaring.

Förbränning är egentligen en kemisk process, i vilken ett bränsle oxideras eller reagerar med syre. Men där fossila bränslen oxiderar till klimatboven koldioxid – sedan omvandlar järnstoft till Fe2O3, även känt som rost. Och det belastar inte klimatet.

Den bästa nyheten är att forskarna dessutom kan omvandla tillbaka rosten till järnstoft – och förbränna det om och om igen.

🎬 Se hur järnstoft blir till energi:

Video

Ugn bakar rost till järn

När järnpulvret har förbränts och omvandlats till värmeenergi, fångar de holländska forskarna upp det oxiderade järnet – rosten – och vänder på hela oxidationsprocessen.

I en process de kallar reduktion kör de rostpulvret genom en smältugn på ett löpande band och värmer upp det till omkring 1000 grader. Samtidigt pumpar de in väte i ugnen och skapar en reaktion, i vilken rost och väte blir till järn och vatten.

Forskarna experimenterar också med andra, mindre energikrävande metoder, men påpekar att energin till att driva smältugnen och producera vätet kan tas från hållbara energikällor.

En kort överblick: Järnstoft bränner och skapar värmeenergi. Under förbränningen omvandlas järnet naturligt till rost – utan att släppa ut koldioxid. Roststoftet reduceras åter till järn (och vatten) i en process driven av grön el.

© Team Solid / Eindhoven University of Technology

För tungt för bilar, men perfekt i industri

Fördelen med järnstoftet är att det är enkelt och säkert att transportera och lagra. Det kräver varken nedkylning eller förvaring under tryck, som exempelvis grönt väte, och det förlorar inte heller sin energi med tiden, som exempelvis batterier.

Jämfört med ett traditionellt bränsle som bensin har järnstoftet även sina fördelar. Energitätheten – mängden energi per enhet – ligger på 11,3 kilowattimmar per liter järn, och det är faktiskt bättre än bensin. Samtidigt har järnet väsentligt lägre energi per massenhet. Det betyder att järnstoftet förvarar samma mängd energi som bensin på mindre utrymme, men i gengäld väger det nästan tio gånger så mycket.

Därför är järnstoftet inte heller något nytt mirakelbränsle, som kan hällas direkt i våra bilar. Det är helt enkelt för tungt. I stället har det stor potential inom industri, skeppsfart och i andra sammanhang, där vikten inte utgör något problem.

Forskarna nämner själva att de inom tio år hoppas på att kunna bygga om ett tidigare kolkraftverk att köra på järnstoft.