BladeBUG

Fjärrstyrda robotinsekter gör vindkraftverk billiga att använda

Vindkraftverk är vanligtvis dyra att använda eftersom de behöver underhållas av människor. En ny fjärrstyrd robot, vars design är inspirerad av insekter, kan minska kostnaderna avsevärt.

Vindkraft är en av de snabbast växande energiformerna och vindkraftverken blir allt bättre och billigare. Men det finns ett problem: De måste underhållas av människor, och det är dyrt och farligt.

Därför har nu ett engelskt företag utvecklat den lilla roboten BladeBUG. Roboten är inspirerad av en insekt. Den har sex flexibla ben utrustade med sugkoppar, som den använder för att krypa runt på vindkraftverkens långa vingar och undersöka om allt är som det ska vara.

De flesta nya vindkraftverk installeras på öppet hav där väderförhållandena är extra hårda.

Väder och vind sliter på vindkraftverken

De starka vindarna blåser konstant regn och damm mot vindkraftsbladet, vilket leder till att de yttersta 20 procenten av kanten slits ned till en ojämn yta. Även ett litet fel på ytan kan skapa oönskad turbulens när vingen roterar. Detta gör vingen mindre aerodynamisk, vilket leder till lägre effektivitet och större risk för fel.

Vindkraftsbladen måste därför inspekteras regelbundet så att oregelbundenheter och svagheter upptäcks. Det görs vanligtvis genom att en mänsklig serviceoperatör får hänga i ett rep från vindkraftsverkets topp och ta en titt på vardera vinge. Problemet är uppenbart: Det är tidskrävande, dyrt och i värsta fall ett farligt arbete.

Detta gör att underhållskostnaderna står för en stor del av den totala kostnaden för ett vindkraftverk. Underhåll av äldre vindkraftverk kan uppgå till cirka tre procent av kostnaden varje år, medan det för nyare vindkraftverk ofta kostar mellan 1,5 och två procent per år.

Under ett vindkraftverks livslängd kan underhåll således stå för upp emot 50 procent utöver inköpspriset.

Den fjärrstyrda insektsroboten klättrar i regn och rusk

Det är här BladeBUG kommer in i bilden. Roboten styrs av en operatör med fjärrkontroll från toppen av vindkraftverket. Den är utrustad med en kamera, som skickar tillbaka bilder till operatören, samt utrustning för att utföra tester och mindre reparationer.

BladeBUG är en liten fjärrstyrd robot som kan utföra vindkraftinspektioner som vanligtvis kan göra livet farligt för människor.

Undersökningen kan även utföras under dåliga väderförhållanden då det annars skulle kunna vara för farligt att hänga och dingla från ett rep. Företaget bakom BladeBUG tror därför att roboten kommer att kunna reducera de totala servicekostnaderna med mellan 30 och 50 procent.

I december genomförde den lilla robotinsekten sin första vandring på en 50 meter lång turbinvinge i havet utanför Skottlands kust.