Energy Vault

Ett torn av betongblock lagrar ren energi

KAMPEN FÖR KLIMATET: Ingenjören har utvecklat en ny metod för att lagra ren energi oberoende av vatten. Det fungerar genom att man bygger ett torn av betongblock - och så river man ned det igen.

Tekniken i vindkraftverk och solceller har blivit så välfungerande att vi kan täcka en stor del av vår energiförbrukning med hjälp av hållbara källor.

Däremot kämpar forskarna fortfarande med att hitta effektiva metoder att lagra den rena energin, så att vi kan utnyttja den när vi behöver den och inte bara när solen skiner och vinden blåser.

Ett energilager oberoende av sjöar och floder

Det schweiziska företaget Energy Vault har presenterat en idé som är lika enkel som genial. Den bygger på principer som vi tillämpar för att lagra ren energi i dammar.

Där sker det genom att vatten pumpas upp i en fördämning. Det tillför vattnet lägesenergi, och när vi vill utnyttja denna leds vattnet ned genom ett vanligt vattenkraftverk.

Energilager utnyttjar gravitationen

Eldrivna kranar kan lagra energi genom att man bygger ett torn av betongblock. När energin ska användas sänks blocken ned på jorden igen.

Uppladdningen

Uppladdningen i energilagret sker när de eldrivna kranarna lyfter ett betongblock till en högre nivå. Detta tillför blocket lägesenergi.

1

Utnyttjandet

Utnyttjandet sker när blocken åter firas ned. Stålkabeln driver en generator som omvandlar den lagrade energin till ström.

2
© Energy Vault

Fördelen med Energy Vaults nya koncept är att det är oberoende av sjöar och floder.

I stället för i vatten lagras energin i betongblock på 35 ton vardera, som lyfts upp av 120 meter höga elektriska kranar.

En anläggning kan förse 1 250 hushåll med el

Kranarna bygger ett högt torn genom att stapla upp blocken när det finns ett överskott av ström. När energin ska användas sänker kranarna ned blocken på jorden igen ett i taget.

Stålvajrarna som är fästa i blocken driver under denna process en generator som omvandlar rörelseenergin till ström.

Det schweiziska företaget har planer på anläggningar som kan lagra energi på upp till 80 megawatttimmar.

Det betyder att en anläggning i 16 timmar oavbrutet kommer att kunna leverera åtta megawatt. Det är tillräckligt för att förse 1250 genomsnittliga hushåll med ström.