Den gröna energin växer så det knakar

I en tid då den globala uppvärmningen smälter is på polerna och får temperaturen att öka har Illustrerad Vetenskap spanat in statusen för den förnybara energin. Tack och lov ser det ut att finns det många positiva punkter på listan.

Vind-, vatten- och solenergi är några av de mest utbredda – och effektiva – formerna av förnybar energi.

© Shutterstock

Grön energi ökar i världen

Förnybar energi har stadig kurs framåt. 2004 investerades 45 miljarder dollar i förnybar energi världen över och elva år senare, 2015, hade siffran stigit till knappt 286 miljarder dollar.

2004 producerade förnybara energikällor och energianläggningar 800 gigawatt, och 2015 producerade de 1 849 gigawatt.

Svensk självförsörjning 2040

2015 kom 64,3 procent av den totala elproduktionen i Sverige från förnybara energikällor och redan 2040 har Sverige som mål att enbart använda sig av förnybar energi.

Danskarna är världsmästare i vind

Vindkraftpark till havs i Öresund i Danmark.

© Shutterstock

2015 kom 60,4 procent av Danmarks elektricitet från förnybara energikällor. Av detta kom 42,7 procent från vindkraftverk. Det säkerställer Danmarks position som världsledande inom vindkraft.

Energi från vatten rinner ur de norska uttagen

Norge är bland de bästa vi världen när det gäller att producera förnybar energi. Hela 97,9 procent av Norges elförbrukning försörjs genom vattenkraft. Det gör landet till Europas största producent av vattenkraft.

Costa Ricas 110 gröna dagar i rad

Damm i Costa Rica.

© Wikipedia

Under 2016 körde Costa Rica uteslutande på förnybar energi i 110 dagar i sträck vilket är nytt världsrekord. Totalt kom 98,1 procent av landets el från förnybara energikällor. Majoriteten kommer från stora vattenkraftverk som frodas på grund av landets stora floder och häftiga regnperioder.

Soligt och blåsigt Portugal höjer ribban

Under fem år lyckades Portugal öka sin förbrukning av förnybar energi från 15 procent under 2005 till 45 procent under 2010. Det är naturligt för landet att nyttja landets naturresurser då Portugal både är soligt och blåsigt. 2015 täckte förnybar energi 49,3 procent av landets energibehov.

En timme med solsken

Om vi kunde utnyttja all den solenergi som träffar jorden under blott en timme skulle det innebära tillräckligt med energi till att förse hela jordens befolkning med elektricitet under ett år.

Vinden malde säden redan år 0

Förnybar energi är ingen ny uppfinning. Inte alls. Redan 200 år f.Kr. byggde kineserna vindmöllor som de använde för att pumpa upp vatten och mala säd med hjälp av.

Tyskland är pionjärer när det gäller solstrålar

Solcellsanläggning i Neukirchen-vluyn i Tyskland.

© Shutterstock.

Tyskland nyttjar solens strålar som få – de är bara Kina som klår dem, som faktiskt innehar dryg 70 procent av jordens samtliga solcellsinstallationer.

Men andraplatsen återfinns Tyskland, som har över 1,5 miljoner solcellsanläggningar, allt från små installationer på villatak till gigantiska solcellsparker. Under 2014 producerade dessa anläggningar energi som räckte till 6,9 procen av Tysklands totala energiförbrukning.

Amerikansk solentusiasm

Under 2014 installerades en ny solcellsanläggning i USA var 150:e sekund – varje 2,5:e minut.

Vi ska vara helt gröna 2050

Enligt Världsnaturfonden (WWF) är det realistiskt att hela jorden uteslutande ska drivas av förnybar energi år 2050, så vi kan bli kvitt förorenande fossila bränslen.