Shutterstock

Tjäna pengar på motorvägen: Sälj överskottsel till andra elbilar

En forskare från ett universitet i USA har uppfunnit ett molnbaserat system för att ladda elbilar under körning. Systemet gör det möjligt för dig att tjäna pengar på din överskottsel.

Det är numera många elbilar ute på vägarna. Även om räckvidden på bilarnas uppladdningsbara batterier ständigt ökar behöver de flesta ladda under på resor över 200 kilometer.

En forskare från University of Kansas i USA har därför tagit fram en molnmodell för hur elbilar kan laddas av andra elbilar i farten – helt utan att behöva vänta i timmar vid en laddningsstation.

Med systemet kan elbilar kopplas ihop i små nätverk som håller koll på varandras behov av laddning.

Uppladdningen sker i full fart på vägen och påminner om lufttankning av flygplan.

Extra batteri är nyckeln till ström

Tamzidul Hoque, biträdande professor i datavetenskap och elektroteknik vid University of Kansas, leder utvecklingen av det smarta tankningssystemet.

Tillsammans med forskare från Florida är hans system byggt som en trestegsraket:

Till en början måste ett datasystem installeras i elbilen. Systemet övervakar om det finns bilar i närheten på samma molnnätverk med laddade eller urladdade batterier.

I den andra fasen kan en bil med urladdat batteri på en längre resa betala för att ansluta till en annan elbil med överskottsel.

Tankningsmodellen är i delningsekonomins anda med ett ekonomiskt incitament Chefkonsult Ilyas Dogru, FDM

Det tredje steget är elanslutningen mellan de båda bilarna. Det görs genom att två bilar kör i samma hastighet bredvid varandra samtidigt som en strömkabel automatiskt kopplas mellan fordonen.

På vägen överförs elen till ett mindre batteri som är ett komplement till bilens vanliga litiumjonbatteri som laddas vid en laddstation.

Eftersom två bilar på en motorväg inte nödvändigtvis ska åt samma håll, understryker forskarna att det mindre batteriet måste kunna laddas snabbare än normalt.

En hel del saknas fortfarande

Forskarna påpekar att både bristen på el i elbilar som är på väg och människors vilja att tjäna pengar kommer att vara motivation nog för att systemet ska spridas till den vanliga marknaden.

Spridningen kräver dock att elbilstillverkarna köper in sig i visionen och installerar både datasystem och automatisk laddning samt det mindre (och dyrare) batteriet för blixtladdning i sina bilar.

I konceptet ingår även behovet av att det ska köra runt "dedikerad strömförsörjning" på vägarna i form av lastbilar, som en elbilstrafikant med behov av laddning kan koppla upp sig till för att få extra el till bilen.

En europeisk möjlighet

Chefskonsult Ilyas Dogru från bilisternas intresseorganisation FDM i Danmark tror att modellen med laddning på vägen kan vara aktuell även för européer – men först på sikt.

Han påpekar att den amerikanska mobilladdningen kräver att konceptet är byggt på den så kallade Vehicle-to-Grid-modellen (V2G), där elbilarna matar tillbaka ström till elnätet vid behov.

När det väl är på plats under de kommande åren kan mobil laddning mellan bilbatterier på vägarna bli aktuellt.

– Tankningsmodellen ligger i delningsekonomins anda med ett ekonomiskt incitament. Om det görs enkelt och tydligt kan konsumenter som har fått el billigt eller gratis vara intresserade av vidareförsäljning, säger Ilyas Dogru till Illustrerad Vetenskap.