Sanningen om batterier

De är tunga, ineffektiva och kryllar av dyra och farliga ­kemikalier. Å andra sidan är batterier avgörande för att vind-, sol- och vattenkraft ska kunna ersätta fossila bränslen.

"Batterier är snälla mot miljön" – Delvis sant

Kampen mot den globala upp­värm-ningen kan få hjälp av batterier som möjliggör lagring och trådlös användning av el från miljövänliga energikällor som sol-, vind- och vattenkraft.

Beräkningar visar dock att produktionen av ett elbilsbatteri i genomsnitt släpper ut nio ton koldioxid. Jämfört med en bensinbil har produktionen av en elbil därmed dubbelt så stort klimatavtryck.

Batterierna består dessutom av grundämnen som kobolt och litium. Utvinning av litium medför föroreningar av och brist på vatten i gruvområden i Argentina, Bolivia och Chile. Det är anledningen till att forskarna är intresserade av återvinning.

Lär dig mer om hur batteriet fungerar med hjälp av joner som rör sig och hur det får sin kapacitet.

Håller längre

Pluspolen (anoden) består av en litium-metalloxid som bland annat ger hög batterikapacitet.

1

Åker runt

När batteriet används rör sig litiumjoner från katoden via en separator till anoden (de gula streckade linjerna). Vid laddning sker det omvända.

2

Lagrar joner

Minuspolen (katoden) består av ett kolmaterial (petroleumkoks) i vilken litiumjoner (de blå kulorna) kan lagras.

3
©

I dag återvinns cirka fem procent av dessa sällsynta grundämnen, men det kommer sannolikt att förändras under kommande år.

I en rapport från år 2019 beräknar tankesmedjan Inter­national Institute for Sustainable Development att värdet av återvinningsbara metaller som ­litium och kobolt från gamla batterier år 2025 ­kommer att öka till cirka 210 miljarder kronor.

"Smutsig energi konkurreras ut av batterier" – Falskt

Forskarna använder begreppet ­energitäthet eller energidensitet för att jämföra förhållandet mellan ett drivmedels vikt och hur mycket energi
det genererar. I den jämförelsen är till och med de bästa batterierna hopplöst ­utkonkurrerade.

Ett ton jetbränsle har 14 gånger högre energidensitet än ett lika tungt batteri, medan en batterilastbil har 40 procent lägre lastkapacitet än
en motsvarande bensindriven lastbil.

Problemet förvärras av att bilar, bussar och flygplan blir lättare efter hand som de förbrukar bränslet. Ett batteri är lika tungt hela tiden, vilket utgör en stor utmaning vid framför allt elektrisk luftfart.

Canadiske Harbour air har med succes testet verdens første kommercielle, fuldt elektriske fly.

"Batterier gör gröna transportmedel dyrare" – Falskt

Priset på elektriska fordon, till exempel ­elbilar, har bland annat hållits uppe av ­batterikostnaden.

Det kommer dock att ­förändras i år, spår det amerikanska energiministeriet. ­Prognoser visar att batteripriset år 2020 ­kommer att sjunka under motsvarande 1 100 kronor per kilowattimme, vilket kommer att göra elbilarna billigare än bensinbilar.

Det senaste ­årtiondet har priset för en kilowattimme sjunkit, främst på grund av ökad efterfrågan som tillåter massproduktion av batterier.

Priset på batterier till elfordon har sjunkit sedan år 2010: 87%.

Förstå hur litiumjonbatterier fungerar och lär dig mer om vad som kan förlänga batteriets livstid.