Shutterstock

Nytt batteri laddar upp sig självt med vattenånga från luften

Forskare från Tel Avivs universitet har byggt ett batteri, som kan ladda upp sig självt med hjälp av hög luftfuktighet. Det kan bli en viktig hållbar energikälla – speciellt i utvecklingsländer.

Det är ingen hemlighet att det finns en stor potential i att utvinna energi ur vatten: Som mekanisk energi i vågbrytare och dammbyggnader eller som vätebränsle från elektrolys i vatten.

Men nu har en grupp forskare från Tel Avivs universitet gjort en upptäckt som kan komma att lyfta vattenenergi till en helt ny nivå.

Forskarna har uppfunnit ett batteri, som laddas upp spontant när det utsätts för luft med en luftfuktighet på över 60 procent.

Dödsolycka gav forskare idé om energikälla

Inspirationen kommer ända från 1843, då den berömde fysikern Michael Faraday undersökte ett mystiskt fall i London, då en arbetare avled av en elektrisk stöt från en ångpanna.

Pannans ånga hade på ett eller annat sätt byggt upp elektrisk laddning, och efter ett par experiment kunde Faraday konstatera att elektriciteten kom från friktionen mellan vattnet i ångan och pannans metallyta.

Med den historien i bakhuvudet verkställde forskarna från Tel Aviv ett experiment för att testa om de kunde ge olika sorters metall elektrisk laddning via kontakt med vattenånga.

De byggde en apparat, i vilken fuktig luft passerade in i en stängd faradaybur, för att förhindra att elektricitet kan komma in utifrån. Inuti buren satt en mässingscylinder med jordförbindelse och inuti cylindern placerade de testmaterial av metall.

Genom att mäta skillnaden i spänning mellan testmaterialet och mässingscylindern kunde forskarna avgöra om vattenångan faktiskt avgav spänning till testmaterialet. Och det gjorde den.

Medan en del metaller förblev opåverkade av luftfuktigheten, fanns det även de som laddades. Resultaten blev allra bäst med zink, som vid en luftfuktighet på 60 procent lyckades få apparaten – eller närmare bestämt batteriet – att ladda upp sig själv till en spänning på 1 volt.

Det ligger ganska nära ett vanligt AA-batteri, som har en spänning på 1,5 volt, och som används i allt från fjärrkontroller till ficklampor.

Forskarna tror att deras uppfinning har enorm potential, speciellt i utvecklingsländer, där många fortfarande saknar tillgång till stabil och billig el. Samtidigt är många utvecklingsländer belägna i tropikerna, där luftfuktigheten är hög året runt.