Shutterstock

Forskare ökar uppladdningsbara batteriers livslängd med 30 procent

Tack vare en teknik som återupplivar "dött" litium, kan elbilister i en nära framtid få mer körglädje med batterier som varar en tredjedel längre.

Vetenskapen är konstant på jakt efter nya metoder att ta fram uppladdningsbara batterier som kan laddas snabbare, har längre livslängd och lagrar energin bättre.

En forskargrupp från Stanford University har med en ny upptäckt tagit ett stort steg i rätt riktning. I tidskriften Nature beskriver de hur de lyckades väcka den uttjänta delen av ett litiumbatteri till liv igen, så att batteriet varar 30 procent längre.

Det kan få stor betydelse för ägare av elbilar, som kan få problem när batterierna med tiden förlorar sin förmåga att lagra energi.

Batterier bildar "döda" öar

Ett uppladdningsbart litiumbatteri laddas och laddas ur genom att litiumjoner oavbrutet förflyttar sig från den negativa elektroden, anoden, till den positiva elektroden, katoden.

Efterhand som batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger blir en del av litiuminnehållet kemiskt inaktivt och bildar små öar av dött litium, som rör sig fram och tillbaka utan att någonsin komma i direktkontakt med elektroderna.

Därför förlorar det normalt energilagrande materialet sin förmåga att återuppladdas.

Bil1
© Shutterstock

Nytt superbatteri är laddat med svavel och socker

El puttar tillbaka litiumet in i kretsloppet

I det nya försöket lyckades de amerikanska forskarna tillföra elektricitet till den positiva och den negativa elektroden i ett uppladdningsbart batteri, för att se om det kunde dra i gång det inaktiva litiumet.

De jämför det passiva litiummaterialet med en sorts mask, som rör sig mellan elektroderna genom att sträcka fram huvudet och dra med sig svansen i pulserande rörelser – utan att vidröra elektroderna.

Rörelsen fungerar genom att materialets ena ände löses upp, samtidigt som det tillförs material till den andra änden.

Genom att tillföra extra elektricitet till det inaktiva litiumet kunde forskarna knuffa till processen, så att litiummasken kunde krypa ända ned och skapa kontakt med anoden och därefter slussas in i batteriets livscykel igen.

Forskargruppen förklarar att uppväckningen av litiumöarna kan öka batteriets livslängd med en tredjedel, vilket kan få stor betydelse för elbilsbatteriets storlek och kapacitet i framtiden.