Shutterstock

Bakterier genererar strömmen i nytt batteri

Frystorkade bakterier ska nu hjälpa till att leverera ström. De frysta bakterierna återupplivas med salt och vatten.

Amerikanska forskare från State University of New York har utvecklat en ny sorts batterier, som drivs av bakterier utskrivna på ett pappersblad.

Bakterierna är frystorkade men lever upp när de tillförs vatten och salt.

En ström av elektroner flyter från bakteriernas inre till utsidan av cellväggen, något som batteriet utnyttjar.

Forskarna anser att batteriet kan användas av läkare som arbetar i världens öde områden med begränsade resurser.

Det nya batteriet är utskrivet på ett pappersblad. Det får ström från elektroner som kommer från bakteriernas inre och flyter till cellväggen.

© Seokheun Choi

Batterier har använts sedan forntiden

Elektricitetens historia kan spåras ända tillbaka till forntiden, då förseglade lerkrukor troligen har använts till förgyllning.

Sedan dess har forskare arbetat på att utveckla nya batterityper, som vi i dag användr i allt från telefoner till armbandsur.

Här är tre nya dylika.

3 banbrytande batterier

© Tech. Inst. for Superhard & Novel Carbon Materials

1. Radioaktivt batteri håller i århundraden

Ryska forskare har skapat ett batteri som utnyttjar beta­strålning från radioaktivt nickel.

Betastrålningen består av elektroner som i batteriet samordnas till en elektrisk ström.

Den är oerhört svag men kan vara i århundraden, vilket gör att batteriet exempelvis lämpar sig för satelliter som är svåra att ladda upp.

© Anirvan Guha & Thomas Schroeder

2. Nytt batteri fungerar som en elektrisk ål

Den elektriska ålen skapar en spänning på upp till 650 volt – och det försöker forskare från Schweiz nu att härma.

De har efterliknat ålens elorgan genom att printa tusentals tunna lager av hydrogeler med skiftande saltinnehåll.

Målet är ett batteri som kan ladda sig självt och exempelvis användas i en pacemaker.

© RMIT University

3. Protonbatteri skonar miljön

Forskare i Australien har utvecklat ett laddbart protonbatteri.

Det fungerar genom att laddade vätekärnor, alltså protoner, passerar ett membran i stället för de litiumjoner som brukas i vanliga batterier.

Protonbatteriet är miljövänligt då det bara innehåller elektroder av kol och vanligt vatten.