Tjernobyl ska producera energi igen

Trettioett år efter kärnkraftens värsta olycka ska Tjernobyl förse ukrainarna med ström igen. Denna gång kommer det dock att ske på ett betydligt säkrare sätt.

Tjernobyl

Ett antal internationella investerare vill omvandla området kring Tjernobylverket till en gigantisk solcellspark.

© Shutterstock

Lördagen den 26 april 1986 exploderade reaktor nummer fyra på kärnkraftverket Tjernobyl i den värsta katastrofen i kärnkraftens historia.

Trots de ohyggliga kosekvenserna fortsatte kraftverket att producera kärnkraftsenergi. Sovjet – och sedermera Ukraina – kunde inte undvara strömmen från verket.

Verket var i drift ända fram till år 2000, då det slutgiltigt stängdes. Nu ska det radioaktivt förorenade området emellertid alstra elektricitet igen – fast den här gången på ett mycket ofarligare sätt.

Ström till 750000 hushåll

Tretton internationella investerare med kinesiska och tyska solcellstillverkare i spetsen har planer på att omvandla den kraftigt förorenade marken kring verket till en gigantisk solcellspark.

Förra året täcktes reaktor nummer fyra av en jättelik sarkofag av stål och betong, för att stoppa den radioaktivitet som sipprar ut från verket.

Om allt går enligt planen ska solcellspanelerna generera två gigawatt energi. Det motsvarar strömmen från två kärnreaktorer eller tillräckligt med el för cirka 750000 hushåll.

LÄS OCKSÅ: Varför är radioaktiv strålning så farlig?

Investerarna hoppas kunna använda de gamla ledningarna från verket, så att man enkelt och billigt kan distribuera solcellsströmmen till den ukrainska befolkningen.

Dubbelt så stort som Los Angeles

Det förorenade området kring staden Pripjat, där verket ligger, är ungefär dubbelt så stort som Los Angeles. I synnerhet de översta jordlagren är kontaminerade, och man bedömer att det inte kommer att gå att bedriva odling i området på flera hundra år.

Det är ännu oklart hur de hantverkare som ska sätta upp panelerna ska skyddas mot den radioaktiva strålningen.