Radioaktiviteten i Fukushima har plötsligt mångfaldigats

Nivån av radioaktivitet i reaktor nummer två på kärnkraftverket Fukushima i Japan har från en dag till nästa stigit explosionsartat. Experterna kan inte förklara varför.

Den 11 mars 2011 drabbades den japanska östkusten av ett gigantiskt jordskalv. Marken sprack under kärnkraftverket Fukushima Daiichi och verkets reaktorer började brinna och exploderade.

Knappt sex år senare har konsekvenserna av katastrofen fortfarande inte tyglats. Faktum är att de når nya nivåer.

Radioaktiviteten i reaktor nummer två har nämligen under de senaste veckorna nått den högsta nivån någonsin.

Från 73 till 530 sievert

Radioaktiviteten har nu uppmätts till 530 sievert per timme. Tidigare har nivån legat på 73 sievert i timmen.

Sievert är en enhet för den biologiska effekten av joniserande strålning i människors kroppsvävnad.

En sievert räcker för att orsaka håravfall, sjukdom och sterilitet hos människa. Om en person utsätts för 10 sievert kommer den personen att dö inom tre veckor.

Svårt att mäta

Experterna kan inte förklara den plötsliga höjningen av sievertnivån, men de anser att den kan bero på två saker.

Antingen har mätningarna hittills varit felaktiga, eller så kan det inne i reaktorn ha inträffat något som de inte känner till.

På grund av den höga radioaktiviteten i reaktorerna är det svårt att få en tydlig bild av deras radioaktiva inre.

Mätningar med kamera

De nya mätningarna har gjorts med en fjärrstyrd kamera. Den tål endast 1000 sievert, och höll därför endast i två timmar inne i reaktorn. Forskarna kan analysera det elektriska bruset på bilderna för att mäta radioaktiviteten.

Kamerorna har en osäkerhet på cirka 30 procent, men även med den felmarginalen ligger sievertnivån som minst på 370 sievert – och som mest på 690.