Shutterstock

Kan kolkraftverk drivas med uran?

För att förhindra fler energikriser vill amerikanska forskare bygga om befintliga kolkraftverk så att de kan drivas med kärnkraft. Hur går det till?

Ett koleldat kraftverk kan inte direkt använda uran som bränsle. Å andra sidan kan delar av ett kolkraftverk återanvändas i ett kärnkraftverk. I teorin räcker det nämligen att byta värmekällan som producerar ånga från kol till uran och behålla samma turbiner och generatorer som producerar elen.

Ofta är dock den bästa lösningen att byta ut hela systemet för elproduktion, särskilt om kolkraftverket är av äldre datum. Men då kan ändå mark, byggnader, vägar, transformatorer, högspänningsledningar och andra delar återanvändas. En amerikansk rapport från 2022 tyder dessutom faktiskt på att det är en bra affär.

Gamla anläggningar fyrdubblar kärnkraften

Rapporten från det amerikanska energidepartementet visar att ombyggda kolkraftverk, så kallade coal-to-nuclear (kol till kärnkraftverk) eller C2N-verk, kan fyrdubbla USA:s andel av el från kärnkraft till 350 GW. Det motsvarar den maximala kapaciteten på mer än 23 000 av Vestas största vindkraftverk på 15 MW.

Beräkningar i rapporten visar att priset för ett sådant C2N kärnkraftverk ligger mellan 15 och 35 procent lägre än för ett nytt kraftverk.

Minireaktor ersätter kol

Företaget TerraPower har uppfunnit en banbrytande minireaktor som ska installeras i ett gammalt koleldat kraftverk.

Claus Lunau

1. Uran behåller värmen i årtionden

Reaktorn innehåller 169 stavar av uran-238, som hela tiden rör sig mellan varandra. Således frigörs energin jämnt och de behöver bytas ut först efter flera decennier.

Claus Lunau

2. Förändrade atomer ger energin

Uran-238 träffas av neutroner och blir uran-239, som sönderfaller till neptunium-239 och därefter till plutonium-239. När neutroner träffar plutonium-239 frigörs energi och fler neutroner.

Claus Lunau

3. Smält salt kyler reaktorn

Reaktorn är omgiven av smält natrium som absorberar energin och överför den till turbiner och generatorer. Flytande salt kan transportera åtta gånger mer energi än vatten.

Claus Lunau

Totalt ingår 394 kolkraftverk i rapporten – både aktiva och avvecklade. Detta utgör en stor andel av alla amerikanska anläggningar och av de 394 koleldade kraftverken är hela 80 procent lämpliga för C2N.

Det första projektet är faktiskt redan i gång i staden Kemmerer i västra delstaten Wyoming.

Kärnkraft möter konkurrens från geotermisk energi

Kärnenergi är dock inte det enda alternativet för att återanvända koleldade kraftverk. Bergvärme är också ett alternativ.

Exempelvis arbetar det amerikanska företaget Quaise just nu med en revolutionerande borrteknik som kan ge tillgång till 500 grader varmt vatten på upp emot 20 kilometers djup.

USA får i dag drygt 19 procent av sin el från kärnkraftverk. I Europa är siffran 22 procent.