Framtidens reaktorer ska matas kärnavfall

350 000 ton kärnavfall är deponerat i mer eller mindre säkra lager runt om i världen. En ny typ av reaktor, fylld med glödhett salt, ska oskadliggöra en stor del av avfallet.

atomaffald smeltet-salt

Just nu håller kinesiska forskare på att utveckla en ny typ av reaktor där kärnprocesserna pågår i en 700 grader varm soppa av smält salt.

Som utgångspunkt ska kraftverket drivas på det nya undermaterialet torium, som är utbrett i naturen och som är betydligt mer effektivt än det bränsle man annars föredrar i kärnkraftverken – uran.

Men kraftverken kan också användas för att bränna kärnavfall.

Radioaktivt material utnyttjas

I ett klassiskt konventionellt kärnkraftverk utnyttjas endast upp emot 6,5 procent av det klyvbara uranet i bränslestavarna. Resten måste deponeras som kärnavfall i 100 000 år.

Men med de nya smält salt-reaktorerna kommer innehållet av radioaktivt material i bränslestavarna kunna utnyttjas till fullo.

Kärnavfall ska lösas upp i glödhett salt

Kärnavfallet löses helt enkelt upp i den glödheta saltsoppan så att kärnprocesserna släpps loss och bidrar med värmeenergi, precis som i ett konventionellt kärnkraftverk.

På så sätt kan de resterande 93,5 procenten klyvbart uran omvandlas till ström via en värmeväxlare som använder värmen från saltet till att koka upp vatten och driva en turbin.

Slutförvaring fortfarande nödvändigt

Smält salt-anläggningen är dock inte svaret på berget av kärnavfall. Det finns 350 000 ton kärnavfall deponerat runt i världen och om smält salt-kraftverket ska ta hand om avfallet skulle ett nytt kraftverk behöva invigas varje dag i 93 år.

Därför behövs det fortfarande slutdeponering och atomkyrkogårdar som kan hålla i 100 000 år.

Radioaktivt underämne

Men på 2030-golvet kommer torium och smält salt innebära i princip idiotsäker kärnkraft.

Läs mer om de nya smält salt-reaktorerna och det radioaktiva underämnet i vår stora artikel.