Jun Lab/UCLA

Elektronisk handske översätter teckenspråk till tal

Nu kan döva använda teckenspråk när de talar med människor som inte förstår det.

En nyutvecklad handske, som är utrustad med rörelsesensorer, kan via en app till mobilen översätta teckenspråk till tal.

Sensorerna är placerade längs handskens fem fingrar och registrerar deras rörelser, som döva och talhandikappade personer använder till att forma bokstäver och tal.

Rörelserna översätts till elektriska signaler, som via en sändare på handleden överförs till mobilen, som sedan översätter dem till talat språk.

Kan hjälpa 500 000 människor

Handsken har utvecklats av forskare vid University of California i USA, och kan hittils översätta den amerikanska versionen av teckenspråket tillsammans med appen. Bara i USA använder sig mer än 500 000 människor av teckenspråk som sitt primära sätt att kommunicera.

En handske med rörelsesensorer översätter via en mobilapp teckenspråk till tal; den känner exempelvis igen handtecknet för "I love you" (Jun Lab/UCLA).

Programvaran som översätter har utvecklats med hjälp av så kallad maskininlärning, i vilken en algoritm förbättrar sig själv genom sina egna erfarenheter. Forskarna testade den på fyra döva personer, som upprepade ett stort antal tecken 15 gånger. Det visade sig att handsken och den tillhörande programvaran kunde känna igen och översätta 660 tecken.

Förutom bokstäver och tal kan den översätta hela ord och vanliga uttryck som ingår i teckenspråket; en fingerställning som kombinerar bokstäverna I, L och Y ska exempelvis översättas till "I love you".