Jørgen Stamp

Så tillverkas aluminiumfolie i 4 steg

Aluminiumfolie kallades tidigare stanniol efter det latinska namnet på tenn, stannum, men den tillverkas numera av aluminium som utvinns ur bergarten bauxit. Bauxit består mest av aluminiummineraler samt en liten del järn- och lermineraler.

©

Steg 1:

Bauxit mals och raffineras så att aluminiumoxid avskiljs. Därefter framställs aluminium genom elektrolys, och rent aluminium formas till tackor.

©

Steg 2:

Tontunga aluminiumtackor upphettas till cirka 500 grader och körs flera gånger mellan valsar som pressar dem plattare och längre.

©

Steg 3:

Metallen är nu bara två millimeter tjock. Den spolas upp på en rulle innan den i flera omgångar rullas ut igen och förs genom en uppsättning kalla valsar.

© Jørgen Stamp/Thomas Arnoldi

Steg 4:

Rullningarna och temperaturbytena ändrar metallstrukturen så att folien är stark trots en tjocklek på bara 0,006 millimeter. Den skärs nu i banor och rullas upp.