Vad är bit respektive bytes?

Man hör alltid att det digitala språket är uppbyggt av ettor och nollor. Vad betyder det konkret, och är det samma sak som bit och byte?

© Photo by Vincent Botta on Unsplash

En bit är den minsta räkneenheten i en dator, och den har antingen värdet ett eller noll. En byte är definierad som åtta bit, det vill säga en kombination av åtta ettor eller nollor, exempelvis 10001101. Tidigare representerades varje bokstav i alfabetet av en kod på precis åtta bit på dataspråket, och en byte motsvarade därför den datamängd som en enskild bokstav fyllde på datorn.

Efterhand har man emellertid gått över till koder på 16 bit eller mer, eftersom det gör det möjligt att beskriva fler tecken. Under datorns tidiga dagar låg bitarna rent fysikaliskt lagrade i så kallade järnminnen, som var små ringar av järn.

Ringarna kunde magnetiseras i två olika riktningar, när det gick en ström igenom dem, och varje riktning representerade antingen ett eller noll. I dag består datorns arbetsminne, RAM, av ett enormt antal transistorer, och informationen avläses genom att man mäter om det ligger spänning på transistorn eller ej. Ingen spänning motsvarar värdet noll, och spänning värdet ett. Det fungerar dock bara så länge det är ström i datorn.

Skall informationen sparas, måste den bevaras på hårddisken eller ett externt minne, exempelvis en CD. På hårddisken bevaras informationen som små magnetiska ”punkter”, medan de på CDn sparas som fördjupningar.

En fördjupning motsvarar värdet noll, ett område utan fördjupning en etta. Laserstrålen, som avläser CDn, reflekteras olika, allt beroende på om den träffar en fördjupning eller ej, och reflexionen kan därför översättas till rader av nollor och ettor – och den lagrade informationen är återskapad.