The Great Internet Mersenne Prime Search
Ett utsnitt av världens längsta primtal

Nytt världsrekord: Primtal är 232,5 kilometer långt

En superdator behövde sex dagar för att räkna ut talet som kräver över 5 000 sidor i Word för att få plats.

I 14 år har den ihärdige ingenjören Jonathan Pace studerat primtal.

Nu kan han äntligen låta sig hyllas som mannen bakom världens största.

23 249 425 siffror lyder det nya rekordet.

För att få perspektiv på den enorma mängden siffror så innebär det att det skulle ta 269 dagar att skriva ned primtalet om du skriver en siffra i sekunden. Och skriver du siffrorna med en centimeters mellanrum sträcker de sig över 232,5 kilometer.

Jonathan Pace är en del av forskningsprojektet GIMPS - Great Internet Mersenne Prime Search - som även stod för det förra rekordet.

System hittar primtal

Primtal är tal som endast är delbara med 1 eller talet sjävt.

För att hitta nya primtal kan forskare leta utifrån olika matematiska mönster.

Ett av mönstren kallas Mersenne och ligger till grund för rekordet.

Mersenne-primtal uppfyller formeln M(p) = 2^p - 1. Det betyder att 2 upphöjt till ett primtal kan ge ett nytt primtal om du därefter drar ifrån 1.

Exemplevis kan primtalet 31 hittas genom att multiplicera 2 med sig själv fem gånger och dra ifrån 1:

2 x 2 x 2 x 2 x 2 - 1 = 31

Rekordet har fått namnet M77232917 - ett namn utifrån just Mersenne-mönstret. Primtalet motsvarar 2 multiplicerat med sig själv 77 232 917 gånger och subtraherat med 1.

Dator la sex dagar på beräkningarna

Jonathan Pace hittade talet genom att låta en av sina datorer med specialutvecklad mjukvara leta igenom talföljden efter nya möjliga primtal.

En av datorerna använde därefter sex dagar av kontinuerliga beräkningar för att kontrollera rekordtalet.

Du kan ladda ned hela talet från GIMPS hemsida.