BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive.

Läs forskarnas svar: Är datorspelande skadligt för din mentala hälsa?

Du ska spela datorspel i mer än tio timmar innan det (eventuellt) påverkar ditt mentala välbefinnande. Men du kan ha sämre utgångsläge om ditt behov att spela styrs av sociala omständigheter, visar världens största studie av datorspelande.

Nyligen avrundades världens största studie av hälsotillståndet hos 38 935 datorspelare med en klockren slutsats: din hälsa tar inte skada av att spela datorspel under någon längre tid.

Bakom studien står forskare från Internetinstitutet vid Oxforduniversitetet (OII) i England som har kommit fram till att det krävs mer än tio timmars spel om dagen innan humöret möjligtvis ruckas åt ena eller andra hållet.

Däremot kan personliga skäl att plocka upp spelkontrollen och spela datorspel påverka ditt välbefinnande negativt, visar forskningen, som har publicerats av en av världens äldsta vetenskapliga organisationer, The Royal Society.

Din motivation är avgörande

"Det handlade inte om mängden datorspelande, utan om kvaliteten. Om de (spelarna, reds. anm.) kände att de var tvungna att spela försämrades humöret. Om de spelade för att de älskar det så visade data att det inte påverkade deras hälsa. Det såg ut att ge dem en stark positiv känsla."

Så summerar Andrew Przybylski, psykologiprofessor med expertis inom virtuella världar, från OII studien på Oxforduniversitetets webbplats.

År 2020 kom samma forskargrupp med 3 274 försöksdeltagare fram till att mycket datorspelande kunde vara välgörande för humöret.

När nu antalet deltagare hade mer än tiodubblats tillfrågades de om sin mentala hälsoupplevelse före, under och efter sju utvalda spel, bland andra Apex Legends, Gran Turismo Sport och Animal Crossing: New Horizons, med mycket olika innehåll och utmaningar.

EVE Online är ett av sju datorspel som de 38 935 datorspelarna i studien gav sig i kast med.

© CCP Games

Ingen av spelarna har enligt Andrew Przybylski rapporterat några nämnvärda förändringar i hälsotillstånd, efter att de kontinuerligt har angett sin nivå av glädje, sorg och vrede samt besvarat frågor om sin allmänna livsglädje.

Får bara spela tre timmar i veckan

Studiens slutsatser går därmed stick i stäv med den mångåriga oron för datorspelens eventuella skadliga inverkan.

Den kinesiska regeringen har exempelvis valt sida och sedan 2019 infört restriktioner för hur länge barn får spela datorspel för att skydda deras mentala och fysiska hälsa.

Förra sommaren blev det förbjudet för knappt 200 miljoner kinesiska barn under 18 att spela datorspel i mer än en timme – och bara fredag, lördag, söndag och på helgdagar mellan klockan åtta och nio på kvällen.

Alla behöver ha insikt

Rent konkret är det de statligt godkända spelplattformarna i Kina som ska reducera barnens speltid.

Annars väntar böter i ett land med ett långt och krångligt förhållande till datorspel, och där den lokala spelindustrin årligen omsätter omkring 460 miljarder kronor.

Den kinesiska mediejätten Tencent med mer än en miljard användare tillhör de företag som har utvecklat programvara för ansiktsigenkänning, som kontrollerar om barnen spelar på sina föräldrars datorer utanför den tillåtna tiden.

I den brittiska spelstudien konstaterar forskarna att politiker och andra berörda hellre skulle fokusera på den individuella datorspelarens spelsug, eftersom begränsningar baserade enbart på tid inte har någon effekt.

Professor Andrew Przybylski uttrycker förhoppningar om att spelare framöver ska kunna donera data på diverse spelplattformar, så att spelarna själva, deras föräldrar och alla andra kan få insikt i hur kontinuerligt spelande påverkar oss.