Shutterstock
Kyrilliskt tangentbord

Kan ett ryskt tangentbord förhindra cyberattacker?

Jag har läst att man är mindre utsatt för att bli attackerad av hackare om datorn har ett ryskt tangentbord. Är det sant?

"Installera ett ryskt tangentbord på din Windows-pc och slipp all skadlig programvara, malware, som hackare annars kan använda till att ta över kontrollen över din dator".

Det rådet gav den kända it-säkerhetsbloggaren Brian Krebs 2021.

Mycket skadlig programvara kommer från Ryssland – bland annat ondsinta hackarprogram kallade "ransomware", som låser din pc och kräver en lösensumma för att låsa upp den igen.

De ryska it-brottslingarna har därför programmerat in en kontroll i den skadliga programvaran som undersöker om ryska, eller kyrilliska, är installerat som tangentbordsspråk på datorn. Om det är det aktiveras inte den skadliga programvaran.

Krebs drog därför slutsatsen att alla icke-ryssar borde installera kyrilliska som språk på Windows-pc:n för att skydda sig mot malware.

Men dessvärre är det inte så enkelt.

Ryska måste vara standardspråk

Eftersom Bruce Schneier, en annan känd it-säkerhetsbloggare, delade rådet med sina läsare fick han flera kritiska svarskommentarer.

Mycket ransomware kontrollerar nämligen inte bara om kyrilliska är installerat, utan också om det är aktiverat som standard – och alltså därmed kollar om du också skriver på ryska till vardags.

Bruce Schneier påpekar vidare att det existerar massor av annan skadlig programvara, som inte bryr sig det minsta lilla om var i världen du befinner dig.