Wikipedia

Hur talar Stephen Hawking?

Den berömda fysikern Stephen Hawking har förlorat sin röst på grund av sjukdomen ALS. Istället kommunicerar han med hjälp av en dator som han styr via små rörelser i ansiktet.

Stephen Hawkings robotaktiga röst skapas av en så kallad talsyntesapparat som omvandlar text till tal.

Men vetenskapsmannens kommunikation går först genom ett avancerat system i vilket en kamera registrerar rörelser i en muskel i hans ena kind.

Sedan omvandlar ett särskilt program rörelserna till ord och meningar som läses upp.

Här berättar Stephen Hawking själv om hur maskinen fungerar:

Hawkins talar med forskares röst

Stephen Hawkings talsyntesapparat är en Speech Plus CallText 5010 från 1988, och den bygger på MIT-forskaren Dennis Klatts arbete från 1970- och 1980-talen.

Ljudinspelningar av Klatts egen röst utgör grunden för den datorröst Stephen Hawking blivit känd för.