ENIAC - Världens första, fullt elektroniska dator

Hur stor plats tog den första datorn?

Gamla datorer är enorma. Hur stor var världens första, och när byggdes den?

Världens första, fullt elektroniska dator var ENIAC, som stod färdig 1945.

Det var den amerikanska militären som under andra världskriget beställde den för att ta fram tabeller över projektilers banor.

Dessa beräkningar tog flera dagar att göra för hand, men ENIAC gjorde dem på några ögonblick.

På en sekund kunde den utföra 5000 additioner, 357 multiplikationer eller 38 divisioner.

Dessvärre var datorn ganska svår att programmera.

Varje gång den skulle utföra en ny uppgift, var teknikerna tvungna att koppla de otaliga ledningarna på nya sätt och ändra på åtskilliga kontakter.

Den tog dessutom mycket plats. ENIAC upptog 167 kvadratmeter, lika mycket som en stor villa, och vägde omkring 30 ton.