Shutterstock / PaniYani

Biologisk minidator avslöjar föroreningar i ditt dricksvatten

Ny enkel dator kan med hjälp av en enda vattendroppe avgöra om det finns bekämpningsmedel, tungmetaller eller medicinrester i ditt dricksvatten.

Dricksvatten ska helst bara serveras genomskinligt och smaklöst, men trots flera reningsförlopp på vägen från grundvatten till din vattenkran kan det ändå slinka med bly och andra kemiska ämnen.

På vårdcentralen i den danska kommunen Egedal uppmätte man i slutet av 2021 exempelvis en blynivå i dricksvattnet som var sju gånger högre än den tillåtna.

För att öka garantin för rent dricksvatten har en amerikansk forskargrupp från Northwestern University i delstaten Illinois därför uppfunnit en speciell biosensor som blixtsnabbt kan spåra upp oönskade ämnen i vatten.

I sensorn binder sig farliga ämnen och oönskade kemiska föreningar till ett lager av RNA och proteiner, som därpå aktiverar ett antal signalämnen som lyser upp.

Kan deklarera ditt dricksvatten

Forskarna har framgångsrikt vidareutvecklat den nya biosensorn till en liten fickdator, som snabbt kan mäta mängden av farliga kemiska ämnen och informera dig om innehållet på ett lättöverskådligt sätt.

Biosensorn kan bland annat hitta och signalera närvaron av:

  • Zink
  • Fluor
  • Atrazin (växtgift)
  • Rusmedel
  • Medicinrester
  • Antibiotika
  • Tungmetaller

Olika kombinationet av indikatorrör lyser upp och talar om exakt vilka oönskade ämnen och föreningar som har påträffats i vattenprovet.

© Northwestern University

Alla EU-länder har inte bra vatten

I de delar av världen där rent dricksvatten är en bristvara är användningsmöjligheterna för den nya biosensorn enorma. Men även innanför EU:s gränser finns det rikliga möjligheter att förbättra vattenkvaliteten.

EU uppger exempelvis att 14,1 procent av medlemsländernas grundvatten överskrider nitratnivån för dricksvatten – det vill säga har förorenats av omfattande kväveutsläpp från bland annat jordbrukets användning av gödsel.

Generellt sett anses Island, Norge, Finland och Sverige vara de länder som har Europas renaste dricksvatten, medan vattenkvaliteten i länder som Danmark och Nederländerna hamnar betydligt längre ned på skalan i EU.