Shutterstock

Därför sänder din mikrovågsugn inte ut strålning

Mikrovågsugnen utjämnar elektromagnetiska fält eftersom den är konstruerad som en så kallad Faradays bur. Det skyddar mot värmeskador.

Faradays bur skyddar mot elektromagnetisk strålning. Du har troligen en Faradays bur hemma i ditt kök i form av en mikrovågsugn.

Ytan i mikrovågsugnens metallhölje är elektriskt ledande, vilket stoppar de elektromagnetiska fälten inifrån ugnen.

Här kan du se hur Faradays bur fungerar:

1. Elektriskt fält träffar buren

© Mette Airs & Shutterstock

När du slår på mikrovågsugnen skapas ett elektriskt fält (vita vågor) som påverkar negativt laddade elektroner (blå cirklar) och positivt laddade joner (bruna cirklar) i ugnens metall.

2. Elektroner flyttar sig

© Mette Airs & Shutterstock

Fältets påverkan får de negativt laddade elektronerna (pil vid blå cirklar) i metallen att med ljusets hastighet flytta sig mot den positiva delen av det elektriska fältet (röd pil vid plustecken).

3. Motriktat fält bildas, och fälten jämnar ut varandra

© Mette Airs & Shutterstock

I mikrovågsugnens metallhölje har det nu bildats ett elektriskt fält (röd pil) som direkt motsvarar ugnens inre elektromagnetiska fält. De båda elektriska fälten jämnar ut varandra så att mikrovågsstrålningen hålls kvar i ugnen och inte slipper ut på den andra sidan av metallen.

4. Faradays bur skyddar mot värmeskador

© Shutterstock

Strålningen från mikrovågsugnen kan ge värmeskador på din hud eller dina ögon om Faradays bur inte är tät. Därför ska man alltid reparera sin mikrovågsugn om den har gått sönder. De elektromagnetiska vågorna inne i själva mikrovågsugnen skadar inte din mat, försäkrar World Health Organization (WHO).