Shutterstock

Därför är det så effektivt att starta om elektronik

Det handlar om att sätta operativsystemet ur spel och ge makten till din räddare i nöden: Bootloadern.

När en smartmobil eller en dator kör mycket krävande program – eller många program samtidigt – går det ut över minnet (ram) och processorkraften.

Genom att starta om elektroniken flyttas kontrollen från operativsystemet (exempelvis Windows eller iOS) till den så kallade bootloadern, som är det enda program som fysiskt finns inbyggt i datorn eller smartmobilen.

När elektroniken startas om bromsas operativsystemet i samtliga sina uppgifter och all makt överförs till bootloadern.

Operativsystemet startas därefter om och nu är det befriat från de många program som dessförinnan hämmat dess aktivitet.

VIDEO – Så startar du om din Iphone:

Apple fortsätter ändra sättet som man startar om sin Iphone på. För Iphone 7 använde man hemknappen ihop med knappen på höger sida. På Iphone 8 måsta man hålla in bägge ljudknapparna samtidigt som man håller in knappen på höger sida.