Åtgärder för att köra säkrare

Tyvärr inträffar det alltför många trafikolyckor varje år, varav en alarmerande del leder till dödsfall. Som tur är finns det åtgärder du kan vidta för att köra säkrare och på så sätt minimera risken för att du och andra far illa.

© depositphotos

I Sverige beräknas 20 000 personer skadas i trafikolyckor varje år, men lyckligtvis är antalet som omkommer betydligt färre än bara för tio år sedan, trots att trafiken har ökat. Olycksrisken är som störst under rusningstid, helger och helgdagar samt nattetid. Då gäller det att vara extra vaksam. Men det är viktigt att alltid vara försiktig i trafiken, och det kan du göra genom olika åtgärder. Säkra extraljus på bilen, ta trötthet på allvar, håll hastigheten och använd alltid bilbälte.

Skydda dig och dina medtrafikanter med extraljus

Alla bilar är utrustade med strålkastare som lyser upp när man kör på mörka vägar. Om du vill öka säkerheten kan det emellertid vara bra att förse den med extraljus, som kompletterar bilens ordinarie lampor. Det är särskilt fördelaktigt för dem som kör mycket i områden med sämre belysning, till exempel på landsvägar. Således skyddar du dig och dina medtrafikanter genom att bättre belysa vägen du färdas på.

Undvik att köra trött

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, förorsakas mellan 10 och 40 procent av alla trafikolyckor i landet av trötthet. Att köra trött kan alltså liknas med att köra alkoholpåverkad och kan därför äventyra ditt och dina medtrafikanters liv. Det beror på att din koncentration, koordination samt reaktions- och reflexförmåga försämras när du är trött.

Om du gäspar ofta, känner dig frusen, tappar fokus eller märker av någon annan signal på trötthet är det viktigt att du tar det på allvar. Var utvilad redan innan du sätter dig bakom ratten, och skulle du bli trött under tiden du kör bör du stanna bilen och sova en stund, dricka kaffe och öppna rutan för att få in kall luft.

Håll hastigheten

Enligt Trafikverket är den viktigaste faktorn för att minska antalet trafikolyckor att sänka hastigheten. Sannolikheten att överleva en trafikolycka minskar ju snabbare man kör, och därför är det av stor vikt att hålla sig till gällande hastighetsgränser. Inte bara för sin egen skull, utan även för andra trafikanter och fotgängare.

Använd alltid bilbälte

I Sverige är det olagligt att köra eller färdas i en bil utan bälte. Detta är knappast förvånande, eftersom bilbälte kraftigt minskar risken för allvarliga skador i händelse av en kollision. Men trots lagstiftningen om bilbälte uppges ungefär en tredjedel av alla förare som omkommer i trafikolyckor varje år vara obältade. Det är en skrämmande hög siffra med tanke på hur lite det krävs för att använda bilbälte. Så oavsett om du färdas ensam eller med bilen fylld är det otroligt viktigt att du alltid ser till att du och alla andra är bältade innan du ger dig iväg.

Ta trafiksäkerheten på allvar

Sammanfattningsvis finns det många medel du kan företa för att göra körningen säkrare för dig och andra. Det är viktigt att ta trafiksäkerheten på allvar eftersom även de minsta åtgärderna från din sida kan utgöra skillnaden mellan liv och död.