Artificiell intelligens översätter tankar till text

Tänk på en historia och se andemeningen av dina tankar i skrift. Ny teknik har gjort framtidsscenariot till verklighet.

Forskare framför MR-kamera.

Forskare förbereder MR-kameran för att samla in information om hjärnaktivitet.

© Nolan Zunk/University of Texas at Austin

Att översätta en människas hjärnaktivitet till skrivna ord låter kanske som en scen i en science fiction-film. Men det är det inte.

På Texas universitet har forskare utvecklat en prototyp, kallad en semantisk avkodare, som med hjälp av artificiell intelligens kan omvandla tankar till text. Genom att avbilda testpersonernas hjärnor kan prototypen tränas att avkoda det språk som finns i deras tankar.

Hittills har det bara vara möjligt att avkoda enskilda ord, men i denna studie har forskarna hittat en metod att avkoda hela och mer komplexa meningar – åtminstone emellanåt.

"Det är ett stort steg framåt jämfört med det tekniken har klarat tidigare", säger Alex Huth, lektor i neurologi, i ett pressmeddelande.

Möjligheter och brister

Metoden för att "läsa tankar" bygger på samma teknik som finns i Open AI:s ChatGPT och Googles Bard-chatbot.

Dessutom tränas prototypens semantiska avkodare att registrera flera timmars hjärnaktivitet grundat på så kallade fMRI-avbildningar, medan testpersonen lyssnar på en podcast.

När avkodaren har spårat sig fram till hur hjärnan reagerar på de olika orden och meningarna i podcasten är den i teorin redo att översätta personens tankar.

Om testpersonen är införstådd med detta och väljer att delta, får vederbörande lyssna på en ny podcast, varpå prototypen börjar omvandla tankarna till skrift.

Så här såg det ut på engelska:

Artificiell intelligens läser tankar

I vänster kolumn ser du de historier som deltagarna lyssnade på. I höger kolumn ser du prototypens förslag på vilka tankar som dök upp i försökspersonens huvud.

© University of Texas at Austin

Det framgår av bilden ovan att prototypen inte kan översätta personens tankar ord för ord, utan snarare uppfattar kärnan i det tänkta.

Efter omfattande träning kan den producera text som i cirka hälften av fallen kan betecknas som en bra och någorlunda rättvisande återgivning av försökspersonens tankar.

Även om tekniken är långt ifrån färdigutvecklad så hoppas forskarna att den på sikt ska kunna vara med och hjälpa människor som inte kan tala att kommunicera mer "flytande".

Men med nya uppfinningar följer ansvar.

"Vi är mycket uppmärksamma på att tekniken kan användas i ohederliga sammanhang och arbetar givetvis för att undvika att det sker. Vi vill säkerställa att personer bara använder sig av tekniken när de har lust och när det kan vara till hjälp", säger Jerry Tang, som har deltagit i studien.