Shutterstock
Vatten forsar ur kranen

Är vattnet i kranen kallare på vintern?

Jag har inte mätt, men jag tror att det kalla vattnet i kranen är kallare på vintern än på sommaren. Är det bara något som jag inbillar mig?

Det kalla vattnet i kranen är oftast kallare på vintern än på sommaren. Skillnaden är vanligtvis cirka fem grader, men den kan bli så hög som tio grader.

Om dricksvattnet är ytvatten, exempelvis från en sjö, kan temperaturskillnaden uppstå redan där. Den vanligaste dricksvattenkällan är dock grundvatten som utvinns på minst 20 meters djup.

Där nere är temperaturen densamma året runt. Studier visar att vinterns kyla och sommarens hetta endast fortplantar sig fem till sju meter ner, beroende på typ av jord.

Trots det kan det finnas en temperaturskillnad i dricksvatten som härrör från grundvatten. På vattenverket lagras det renade vattnet i stora tankar innan det transporteras vidare ut till konsumenterna genom vattenledningar.

Både tankar och rör utsätts för variationer i temperatur beroende på årstid eftersom de vanligtvis bara är nedgrävda några meter ner i marken.

Flicka dricker vatten ur kranen

Grundvattnet är alltid kallt, men på vintern kyls det ned ytterligare på väg till konsumenterna.

© Shutterstock

På vissa ställen kan ledningar med dricksvatten löpa vid sidan av värmeledningar för fjärrvärme. Där kan konsumenten uppleva den motsatta effekten, nämligen att vattnet är som varmast på vintern.

Ljummet dricksvatten utgör dock en risk för hälsan eftersom det skapar grogrund för bakterier. Låt därför vattnet rinna tills det är ordentligt kallt innan du dricker ur det.