Är e-sport och mobilspel ett bevis på att VR och Metaverse inte är framtiden för spelindustrin?

Metaverse, med hjälp av tekniker som virtual reality (VR), har länge förespråkats vara framtiden för spelindustrin. Metaverse-upplevelsen är till stora delar till för att sammanfoga våra verkliga liv med de digitala världarna som spelindustrin presenterar för oss – och den ser ut att vara målsättningen för branschen som helhet. Med det sagt väntar den inte nödvändigtvis på att ta över spelvärlden helt och hållet riktigt än, och det kan delvis vara på grund av utvecklingen inom e-sport.

© Unsplash

Riktar man blicken mot e-sportens värld kan det, vid första anblick, se ut som om spelbranschen går i riktningen mot en simplifiering av spelupplevelsen snarare än mer avancerad teknologisk utveckling av den. Med tanke på hur stort e-sport blivit, och vilken ekonomisk kraft den ger spelindustrin – tack vare sådant som Esports betting och medial uppmärksamhet – så är den en tydlig indikation på var spelbranschen befinner sig och vart den är på väg.

Riktigt så enkelt som att e-sporten kommer att hindra framfarten av VR, Metaverse och liknande, är det dock inte.

E-sportens utveckling går till synes i motsatt riktning

En aspekt av att e-sport blivit ett sådant fenomen är att den tydligt kan diktera vilka typer av spel som håller sig populära. Dels kan det till viss del blockera vägen för nya typer av spel, men också påverka vilka typer av spel som utvecklas framöver.

Eftersom en e-sporttrend de senaste åren har varit att mobilspel fått ett allt större utrymme, kan de till synes se ut som om spelbranschen är på väg mot simplifierade spelupplevelser, snarare än de avancerade Metaverse-upplevelser som förutspås vänta på oss runt hörnet. Själva poängen med ett Metaverse är till stor del att människor ska kunna bygga någonting som liknar det verkliga livet – eller åtminstone innehåller aspekter av det – i virtuella världar, vilket kan bli en mer komplicerad övergång om folk föredrar att spela på sina smartphones.

Mobilspel står inte nödvändigtvis i vägen för framfarten av Metaverse ur ett rent teknologiskt perspektiv. Däremot kan det vara en problematisk spelvana ur den synvinkel att dragningskraften med mobilspel ofta är deras enkelhet och möjligheten till att spela sporadiskt och i korta stunder.

Det väcker frågan om ett Metaverse, där vi lever sociala liv och spenderar pengar med mera i virtuella miljöer, verkligen är utvecklingen som spelarna själva tuktar efter?

Det talar för en fortsatt framfart av Metaverse

Trots att mobilspel är den populäraste spelformen i dag, med flera miljarder spelare och en överlägsen omsättning, samt att de får ett allt större utrymme på e-sportmarknaden, så betyder det inte att den utvecklingen kommer att stoppa framfarten av Metaverse som framtiden.

Spelindustrin har sedan sin begynnelse visat flertalet gånger hur anpassningsbar den är och hur teknologiska framsteg kan ta den i nya riktningar. Med tanke på hur många sociala typer av mobilspel som existerar, och likaså VR-spel till mobilen, är det mycket troligt att Metaverse-upplevelsen kommer att vara en naturlig del även för mobilspel i framtiden (kanske till och med i ännu högre utsträckning).

Ytterligare en sak som talar för att e-sportens utveckling och mobilspelens popularitet inte kommer att stå i vägen för utvecklingen är att det inte nödvändigtvis är en fråga om det ena eller det andra. Det finns inget som säger att de enkla, avslappnade mobilspelen och de tävlingsinriktade e-sporterna med fokus på prestation, inte kan existera samtidigt som metaverse genom spel befäster en plats på spelmarknaden.