Shutterstock

Är det billigast att ha lampan tänd hela tiden?

Sliter det så pass mycket på glödlampan att tända och släcka att man lika gärna kan ha lampan tänd hela tiden?

Tidigare kunde det (faktiskt) löna sig att låta glödlampan vara tänd, men så är det inte längre.

I gammaldags glödlampor slits den glödande glödtråden gradvis ut under användning. Slitaget uppstår i synnerhet när lampan tänds, eftersom det då löper mer ström genom tråden för att värma upp den. Detta innebär att när man slår på och släcker den ofta slits glödlampan och strömförbrukningen ökar.

Endast tio procent av en sådan glödlampas strömförbrukning resulterar i ljus – resten omvandlas till värme. Gammaldags glödlampor är därför allt annat än energieffektiva jämfört med både LED- och energissparlampor.

Energisparlampan är bäst att lämna på

De senare, som även kallas för CFL-lampor, består av ett rör som innehåller ädelgasen argon, kvicksilver och en fosforbeläggning. När elektrisk ström flyter i röret produceras ultraviolett ljus, vilket gör att fosforn avger synligt ljus.

Det tar upp till en minut innan strömmen har joniserat tillräckligt med argon och glödlampan lyser som den ska. Först då börjar CFL-lampan att använda mindre energi och är därför generellt sett mest ekonomisk när den är tänd under längre perioder.

Som jämförelse tänds LED-lampor omedelbart och påverkas inte av att slås på och av många gånger.

Det lönar sig således inte att låta dessa lampor vara tända i ett rum i stället för att tända och släcka det med strömbrytaren. LED-lampor av god kvalitet har en livslängd på 15 000-50 000 timmar och klarar av att tändas och släckas minst 15 000 gånger.

15 000 gånger kan en LED-lampa av god kvalitet tändas och släckas. Därför finns det ingen anledning att låta lampan vara tänd.