© Shutterstock

Användning i dag: Vi utnyttjar hela det elektromagnetiska spektrumet

All elektromagnetisk strålning består av ljuspartiklar: Fotoner. ­Fotonernas energi bestämmer strålningens våglängd och frekvens. Energirika gammafotoner kan exempelvis se detaljer i kroppen medan energisvaga radiofotoner kan kommunicera över miljontals kilometer.