Shutterstock

Aldrig mer immiga glasögon? Ultratunt guldlager stoppar kondens

En beläggning med guld som huvudingrediens skapar en elektrisk reaktion i glasögonglas, så att du inte längre får problem med imma och kondens.

För dig som bär glasögon finns det nu hopp om fri sikt med en ny sorts glas med ultratunn beläggning bestående av guld inpackat mellan två lager titandioxid.

Den genomskinliga beläggningen omvandlar solljus till värme, som kan värma upp glasytan till åtta grader även en kall vinterdag och på så sätt förhindra att det bildas imma på glasögonglaset.

Bakom uppfinningen av det imfria glaset ligger forskare vid Schweiziska institutet för teknik (ETH), som har publicerat forskningen i den vetenskapliga tidskriften Nature.

En ny typ av imskydd

Den nya glasbeläggningen med guld fungerar genom att den absorberar en stor del av solljusets infraröda strålar, vilka utgör cirka hälften av solenergin.

Den andra halvan är solens synliga och ultravioletta ljus, som beläggningen absorberar i mindre grad.

Beläggningens olika absorberingsgrader av solljuset gör den genomskinlig och ger möjlighet att få helt fri sikt genom glaset.

Därmed bryter de schweiziska forskarna med den existerande formeln för imskydd, vars beläggning traditionellt består av hydrofila, vattenattraherande molekyler, som fördelar imma jämnt över en yta.

Med den nya beläggningen av guld- och titandioxid på bara tio nanometer – 10 000 gånger tunnare än ett människohår – eliminerar forskarna möjligheten att kondens ens uppstår i solljusets uppvärmning.

Elektrisk reaktion i glasögon

Tekniken att värma upp en yta och förhindra kondens förekommer bland annat i bilars bakrutor, som använder elektricitet till att avlägsna imma.

Denna metod är dock relativt dyr och svår att använda i glasögon, som med den nya uppfinningen värms upp bara av att vara i solljus.

I glasögon sker det icke desto mindre en elektrisk reaktion när guldlagret är fördelat i små klungor av ädelmetallen, som bara vidrör varandra minimalt, inpackade i det elektriskt isolerande titandioxid.

På så sätt kan guldet leda elektriciteten och efter solnedgång kan det teoretiskt sett tillsättas en liten energikälla, så att du uppnår samma resultat som vid uppvärmning av en bilbakruta.

Testar fler ytor

De schweiziska forskarna påpekar att även det är guld som används, så är det i så små mängder att exempelvis glasögon inte blir mycket dyrare.

Andra elektriskt ledande metaller måste dock testas, samtidigt som andra genomskinliga ytor som fönster, speglar och mikrosensorer ska testas med den nya imskyddstekniken.

Efter genombrottet har de schweiziska forskarna ansökt om patent för beläggningen.