3D-utskrivna ringar lyser upp, eftersom de inneslutna bakterierna är aktiva och producerar cellulosa.

© MANUEL SCHAFFNER/PATRICK A. RÜHS

3D-utskrivna bakterier renar vatten från gifter

Forskare i Schweiz har utvecklat ett nytt printmaterial som innehåller levande bakterier. Materialet kan användas för att skriva ut små, biokemiska reningsanläggningar.

Hudceller och pizzadeg har för länge sedan hittat vägen till 3D-skrivarna. Nu har turen kommit till bakterier.

Materialforskare vid den tekniska högskolan ETH i Zürich, Schweiz har utvecklat ett levande printmaterial som kallas Flink. Forskarna har blandat bakterier och näringsämnen med hydrogel – ett slags gelé som håller ihop blandningen.

Med materialet kan de nu skriva ut 3D-struk-turer i vilken form som helst och omgående utrusta strukturen med upp till fyra olika bakterier med helt nya egenskaper.

I ett försök demonstrerade forskarna två möjliga sätt att använda materialet. De skrev ut ett litet nät med bakterier som kan bryta ned fenol, ett giftigt ämne i bland annat pesticider, som hotar vattendrag och sjöar.

Det finns redan en känd metod att använda bakterier för att bryta ned fenol – och andra kemiska föroreningar – men den har sina svagheter.

Det är svårt att hålla reda på var i vattnet bakterierna finns, och bakterierna behöver energi i form av näringsämnen som inte alltid finns där de sätts ut i vattnet.

Med det nya printmate-rialet kan man sätta ut ett återanvändbart nät med bakterier i vattnet, och bakterierna har till och med ett matpaket med sig på arbetet.

Forskarna skrev också ut ett skräddarsytt plåster med en bakterie som bildar det sårläkande ämnet cellulosa. I stället för platta plåster, som är opraktiska på en armbåge eller på huvudet, kan skrivaren med hjälp av Flink skapa helt rätt passform.

En 3D-utskriven form med bakterier renar vatten från olja och kan användas vid oljeutsläpp.

© MANUEL SCHAFFNER/PATRICK A. RÜHS

Så här skriver 3D-skrivaren ut bakterier

Forskare väljer först vilka bakterier de ska använda.

  1. Bakterierna får näring och förökas i glasburkar.
  2. En hydrogel tillsätts bakterierna och bildar bläck.
  3. 3D-skrivare skriver ut bläcket i önskad form.

Se skrivaren i aktion