3D-utskrivna bakterier renar vatten från gifter

Forskare i Schweiz har utvecklat ett nytt printmaterial som innehåller levande bakterier. Materialet kan användas för att skriva ut små, biokemiska reningsanläggningar.

3D-utskrivna ringar lyser upp, eftersom de inneslutna bakterierna är aktiva och producerar cellulosa.

© MANUEL SCHAFFNER/PATRICK A. RÜHS

Hudceller och pizzadeg har för länge sedan hittat vägen till 3D-skrivarna. Nu har turen kommit till bakterier.

Materialforskare vid den tekniska högskolan ETH i Zürich, Schweiz har utvecklat ett levande printmaterial som kallas Flink. Forskarna har blandat bakterier och näringsämnen med hydrogel – ett slags gelé som håller ihop blandningen.

Med materialet kan de nu skriva ut 3D-struk-turer i vilken form som helst och omgående utrusta strukturen med upp till fyra olika bakterier med helt nya egenskaper.

I ett försök demonstrerade forskarna två möjliga sätt att använda materialet. De skrev ut ett litet nät med bakterier som kan bryta ned fenol, ett giftigt ämne i bland annat pesticider, som hotar vattendrag och sjöar.

Det finns redan en känd metod att använda bakterier för att bryta ned fenol – och andra kemiska föroreningar – men den har sina svagheter.

Det är svårt att hålla reda på var i vattnet bakterierna finns, och bakterierna behöver energi i form av näringsämnen som inte alltid finns där de sätts ut i vattnet.

Med det nya printmate-rialet kan man sätta ut ett återanvändbart nät med bakterier i vattnet, och bakterierna har till och med ett matpaket med sig på arbetet.

Forskarna skrev också ut ett skräddarsytt plåster med en bakterie som bildar det sårläkande ämnet cellulosa. I stället för platta plåster, som är opraktiska på en armbåge eller på huvudet, kan skrivaren med hjälp av Flink skapa helt rätt passform.

En 3D-utskriven form med bakterier renar vatten från olja och kan användas vid oljeutsläpp.

© MANUEL SCHAFFNER/PATRICK A. RÜHS

Så här skriver 3D-skrivaren ut bakterier

Forskare väljer först vilka bakterier de ska använda.

  1. Bakterierna får näring och förökas i glasburkar.
  2. En hydrogel tillsätts bakterierna och bildar bläck.
  3. 3D-skrivare skriver ut bläcket i önskad form.

Se skrivaren i aktion